Aktualności

27 maja w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek oraz na terenie Nadleśnictwa Sarbia odbyły się pierwsze warsztaty dla studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pn. „Co archeolog musi wiedzieć o lasach” zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile w porozumieniu z UAM w Poznaniu.

Wydarzenia

„Krew to wspomnienie, które przetacza serce. Wspomnienie bezcennego daru. Daru życia przekazanego za cenę dobra i lepszego jutra”.

Ogłoszenia

na sprzedaż w formie negocjacji cenowej niżej wymienionych środków trwałych