Wydawca treści Wydawca treści

Warunki dostępu do sieci telekomunikacyjnych

Aktualne warunki dostępu do sieci telekomunikacyjnych
(termin wejścia warunków w każdym z nadleśnictw jest określony w poszczególnych zarządzeniach nadleśniczych)

Art. 39b ustawy o lasach – Warunki zapewnienia dostępu dla sieci telekomunikacyjnych
Realizując obowiązek określony art. 39b ust. 9 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020, poz. 1463), Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile publikuje aktualne warunki zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 777), oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tej ustawy, z uwzględnieniem zasad gospodarki leśnej w:

1. Nadleśnictwie Człopa 
2. Nadleśnictwie Durowo  
3. Nadleśnictwie Jastrowie 
4. Nadleśnictwie Kaczory
5. Nadleśnictwie Kalisz Pomorski
6. Nadleśnictwie Krucz
7. Nadleśnictwie Krzyż
8. Nadleśnictwie Lipka
9. Nadleśnictwie Mirosławiec
10. Nadleśnictwie Okonek
11. Nadleśnictwie Płytnica
12. Nadleśnictwie Podanin
13. Nadleśnictwie Potrzebowice
14. Nadleśnictwie Sarbia
15. Nadleśnictwie Trzcianka
16. Nadleśnictwie Tuczno
17. Nadleśnictwie Wałcz
18. Nadleśnictwie Wronki
19. Nadleśnictwie Zdrojowa Góra
20. Nadleśnictwie Złotów

Archiwalne warunki dostępu do sieci telekomunikacyjnych.