Wydawca treści Wydawca treści

Protokoły końcowe z obrad Komisji Założeń Planu

Ustalenia dotyczące protokołów końcowych z obrad Komisji Założeń Planów:

Protokoły udostępniono na stronie BIP RDLP w Pile, w zakładce "Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia"