Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE

 

wyników z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży niskocennego składnika majątkowego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w dniu 29.08.2022 r.

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza

(zł)

 

Cena sprzedaży

(zł)

1

N62/1420

Telefon komórkowy HUAWEI P Lite

2021

50,00

60,00

 

 

Przedmiotem przetargu był niskocenny składnik majątku wyszczególniony w powyższej tabeli. Złożono 2 prawidłowo sporządzone oferty, w wyniku czego telefon został sprzedany za cenę podaną w tabeli.