Lista aktualności Lista aktualności

Co kryją lasy

27 maja w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek oraz na terenie Nadleśnictwa Sarbia odbyły się pierwsze warsztaty dla studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pn. „Co archeolog musi wiedzieć o lasach” zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile w porozumieniu z UAM w Poznaniu.

W CPLP Goraj – Zamek gościliśmy wykładowców oraz studentów Wydziału Archeologii UAM. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prof. dr hab. Andrzej Michałowski UAM w Poznaniu, prof. dr hab. Marcin Ignaczak UAM w Poznaniu, dr Jakub Niebieszczański UAM w Poznaniu, dr Anna Skowronek UAM w Poznaniu, dr Jarosław Rola z Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica
w Pile oraz Pani Agata Wąsewicz-Madejek z Instytutu Pamięci Narodowej. Warsztaty otworzył Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowychw Pile dr inż. Marcin Chirrek, który przywitał przybyłych gości oraz przedstawił cele spotkania.

Wykłady wygłosili:

  • Rafał Deus z RDLP w Pile pt. „Planowanie zadań gospodarczych i ochronnych - plany urządzania lasu”,

  • Michał Krzysztofik z RDLP w Pile pt. „Gospodarka leśna – realizacja zadań gospodarczych,

  • Magdalena Lubińska z RDLP w Pile pt. „Inwestycje leśne  budownictwo drogowe, zbiorniki p.poż., obiekty małej retencji”,

  • dr Jarosław Rola z Muzeum Okręgowego w Pile pt. „Archeologia i leśnictwo możliwości współpracy, realizowane działania”,

  • Damian Szcześniak Nadleśniczy z Nadleśnictwa Sarbia  pt. „Badania archeologiczne - stanowisko Mirosław”.

Po części kameralnej odbyła się część terenowa w Nadleśnictwie Sarbia, w Leśnictwie Szkalarnia. Nadleśniczy Damian Szcześniak zapoznał słuchaczy z zasobem stanowisk archeologicznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Sarbia oraz prowadzonymi pracami gospodarczymiw nadleśnictwie. Przybliżył prace związane z inwestycjami drogowymi oraz obiekty małej retencji.
Głównym celem warsztatów było przybliżenie studentom archeologii specyfiki prowadzonej gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe. W przedstawionych wykładach podkreślano fakt istnienia znacznej liczby nieodkrytych jeszcze stanowisk na terenach leśnych oraz pojawienia się nowych metod ich znalezienia. Zwracano uwagę na ogromną rolę, jaką pełnią lasy
w zabezpieczaniu stanowisk archeologicznych. Wystąpienia prelegentów pozwoliły uświadomić słuchaczom, że cenne zabytki archeologiczne mogą być tuż obok nas, dlatego współpraca leśników i archeologów celem poznania historii naszych terenów jest bardzo ważna.
 

Podsumowując spotkanie dr Jarosława Rola z Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica
w Pile, powiedział do uczestników - "Pociąg pod tytułem archeologia leśna właśnie rusza… nie zapomnijcie do niego wsiąść !".

 

Życzymy ciekawej podróży.

 

Zapraszamy do obejrzenia  filmu pt. "Archeologiczne skarby z lasów" 
https://www.youtube.com/watch?v=7x_xTNK6Jvs