Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt.
Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.
Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha
Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.
Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.
Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

W zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile wyznaczono:
OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY – OSO

1. Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001
2. Nadnoteckie Łęgi PLB300003
3. Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016
4. Puszcza Notecka PLB300015
5. Puszcza nad Gwdą PLB300012
6. Ostoja Drawska PLB320019


SPECJALNE OBSZARY OCHRONY – SOO
1. Dolina Noteci PLH300004
2. Bagno Chlebowo PLH300016
3. Jezioro Kubek PLH300006
4. Jezioro Wielki Bytyń PLH320011
5. Dolina Rurzycy PLH300017
6. Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046
7. Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023
8. Torfowisko Rzecińskie PLH300019
9. Mirosławiec PLH320045
10. Strzaliny koło Tuczna PLH320021
11. Poligon w Okonku PLH300021
12. Dolina Łobżonki PLH300040
13. Dolina Debrzynki PLH300047
14. Ostoja Pilska PLH300045
15. Dębowa Góra PLH300055
16. Dolina Wełny PLH300043
17. Dolina Miały PLH300042
18. Struga Białośliwka PLH300054
19. Dolina Bukówki PLH300046
20. Uroczyska Kujańskie PLH300052
21. Dolina Szczyry PLH220066