Aktualności

Dęby, graby, buki a także torfowce, wełnianki, turzyce i rosiczki były wiodącymi tematami warsztatów siedliskowych, które odbyły się na terenie nadleśnictw Trzcianka i Wałcz.

Wydarzenia

Od 11 października pilscy leśnicy zapraszają na jedenaście treningów biegowych w ramach ogólnopolskiej akcji #BiegamBoLubięLasy.

Ogłoszenia

Wyniki przetargu.

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Aktem prawnym regulującym zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych jest Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku. Zgodnie z treścią ustawy właściwym w sprawach ochrony gruntów leśnych jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (niezależnie od formy własności).