Wydawca treści Wydawca treści

Oferta Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek

Oferta Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek

Edukacja prowadzona w Centrum Promocji LP Goraj–Zamek to przede wszystkim tzw. „Lekcje przyrody” zgodnie z hasłem „poznać, przeżyć, zrozumieć" które dają dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym możliwość bardzo atrakcyjnego przyswojenia wiedzy o lesie, leśnictwie, środowisku przyrodniczym.

Zajęcia kameralne odbywają się w Sali Edukacyjnej Małej (dla maksymalnie 40-osobowych grup). Integralną częścią Centrum są dwie malownicze ścieżki przyrodniczo-leśne: „Morena Czarnkowska” i „Z biegiem natury” gdzie w formie zajęć terenowych prowadzona jest edukacja leśna, przyrodnicza oraz ekologiczna. Ścieżki te doskonale wpisują się w koncepcję prowadzenia edukacji przez Lasy Państwowe oraz udostępniania społeczeństwu najatrakcyjniejszych krajobrazowo i przyrodniczo zakątków leśnych Nadleśnictwa Krucz. Dla wszystkich Odwiedzających Centrum przygotowano Salę Wystawy Przyrodniczej, która jest innowacyjną, multimedialną ekspozycją dioram przyrodniczych.

Każda z dioram przedstawia inną fazę rozwojową lasu (od nasion, uprawę aż po drzewostan dojrzały), w różnych porach roku, z przedstawieniem wielu gatunków zwierząt i roślin. Ciekawostkami na Sali Wystawy Przyrodniczej są m.in.: kancelaria Leśniczego, gdzie….. można usiąść przy biurku obok Leśniczego, dostrzegalnia przeciwpożarowa, na którą mogą wejść dzieci i…. samodzielnie naprowadzić samolot gaśniczy do ugaszenia widocznego w lesie pożaru czy też multimedialna makieta przestawiająca fragment Nadleśnictwa Krucz.

Starannie przemyślana kompozycja i aranżacja Sali, opracowana przez pracowników Nadleśnictwa Krucz, duża liczba eksponatów: roślin, zwierząt, ptaków czy też grzybów, wykorzystanie światła i dźwięków pochodzących wprost ze środowiska naturalnego sprawiają, że osoby zwiedzające salę mogą poczuć się jak w lesie.

W trakcie zwiedzania można skorzystać z pomocy przewodnika – pracownika Lasów Państwowych. Można również samodzielnie zdobywać wiedzę leśną i przyrodniczą – dzięki znajdującym się przy każdej z dioram ekranom dotykowym.

Wyjątkowym dopełnieniem Sali Wystawy Przyrodniczej jest Sala Wystawy Historycznej. W Sali tej przedstawiono  historie: Lasów Państwowych, Puszczy Noteckiej oraz rodziny Hochbergów – założycieli zamku w Goraju oraz budowniczych zabytkowej Masztalarni. Znajdziemy tutaj również innowacyjną, multimedialną mapę Polski, drewniane plastry drewna – kalendaria obrazujące historię Polski oraz historię Lasów Państwowych czy też opisy ciekawostek turystycznych i przyrodniczych 20-tu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

W Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek znajdują się również dwie multimedialne, klimatyzowane sale konferencyjne. Duża Sala Konferencyjna przeznaczona jest dla dużych grup (do 190 osób), można tutaj prowadzić konferencje, wykłady, seminaria i in. W Małej Sali Konferencyjnej przewidzianej dla mniejszych grup (do 60 osób) z powodzeniem można prowadzić narady, szkolenia czy też warsztaty.

W obiekcie tym znajduje się również nowoczesna sala gimnastyczna z zapleczem sportowym oraz pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby praktycznej nauki zawodu leśnika i praktyk zawodowych, z których korzystają uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju.

Cały obiekt  przystosowany jest do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne m.in. dzięki zainstalowanej windzie.

W Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek prowadzonym przez leśników - pracowników Lasów Państwowych można zrealizować niemal każdy temat z zakresu przyrody, leśnictwa oraz ekologii. Wiele tych zagadnień przedstawionych w Salach Centrum w bardzo atrakcyjny, innowacyjny sposób stanowi element programów nauczania w szkołach (edukacja formalna) ale również w pełni odpowiada na indywidualne potrzeby i chęci poszerzenia wiedzy o przyrodzie, ekologii i leśnym środowisku naturalnym przez osoby w różnym wieku (edukacja nieformalna).

Działalność Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek to przede wszystkim upowszechnianie  w  społeczeństwie  wiedzy  o  środowisku  leśnym  oraz   wielofunkcyjnej  i  zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu i środowiska przyrodniczego, poznanie funkcji lasu w przyrodzie i życiu człowieka, poznanie leśnictwa – ważnej    gałęzi gospodarki narodowej zarządzanej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, promowanie wiedzy leśnej, kultury i historii związanej z leśnictwem, uświadamianie zagrożeń dla lasu, dla środowiska przyrodniczego oraz poznawania metod przeciwdziałania tym zagrożeniom a także kształtowanie postaw właściwego zachowania w lesie i w środowisku przyrodniczym.

Zwiedzanie oraz korzystanie przez placówki oświatowe, instytucje, grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne, z obu interaktywnych, multimedialnych Sal Wystawienniczych w Centrum jest nieodpłatne.

Zachęcamy wszystkich Miłośników Przyrody i osoby ciekawe leśnego świata do odwiedzenia nowoczesnego, multimedialnego Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek. Pracownicy Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Krucz pomogą zaplanować i zrealizować zajęcia edukacyjne na każdym poziomie edukacyjnym i dla każdej grupy wiekowej.

Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek to miejsce gdzie można poznać przyrodę, poznać las i środowisko naturalne, można dowiedzieć się jak odpowiedzialnie i mądrze korzystać w wszystkich bogactw Natury, a przede wszystkim to miejsce, gdzie dzieci nabierają, a dorośli wzmacniają swój szacunek do Ojczystej Przyrody i polskich lasów.