Wydawca treści Wydawca treści

Wyniki

OGŁOSZENIE

wyników z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży niskocennego składnika majątkowego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w dniu 22.04.2024 r.

 

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza (zł)

Cena sprzedaży (zł)

1

N62/1226

Telefon komórkowy Samsung Galaxy A70

2020

120,00

135,00

 

 

 

Przedmiotem przetargu był niskocenny składnik majątku wyszczególniony w powyższej tabeli. Złożono 1 prawidłowo sporządzoną ofertę, w wyniku czego telefon został sprzedany za cenę podaną w tabeli.


ogłoszenie

OGŁOSZENIE

               

                    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
ogłasza przetarg pisemny,
nieograniczony na sprzedaż niskocennego składnika majątkowego:

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza (zł)

1

N62/1226

Telefon komórkowy Samsung Galaxy A70

2020

120,00

 

 

Wyceniane urządzenie jest częściowo wyeksploatowane (głównie bateria) oraz zbędne dla funkcjonowania jednostki ze względu na długi okres użytkowania.

Oferty pisemne na zakup ww. urządzenia należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją:
„Oferta na zakup niskocennego składnika majątkowego – przetarg na dzień 22.04.2024 r.”

Ofertę należy złożyć w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10 w terminie do dnia 22.04.2024 r. do godz. 800. Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.04.2024 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile w pokoju numer 4.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLPw Pile, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl
Przedmiot opisany powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400. Osoba do kontaktu – D. Hejman, tel. 67 212 48 44.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu oraz wyłączenia oferty z przetargu bez podawania przyczyny.


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

wyników z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży niskocennego składnika majątkowego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

w Pile w dniu 26.01.2024 r.

 

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza

(zł)

 

Cena sprzedaży

(zł)

1

N62/1251

Telefon komórkowy Samsung Galaxy A70

2020

150,00

165,00

 

 

Przedmiotem przetargu był niskocenny składnik majątku wyszczególniony w powyższej tabeli. Złożono 1 prawidłowo sporządzoną ofertę, w wyniku czego telefon został sprzedany za cenę podaną w tabeli.


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

                         

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż niskocennego składnika majątkowego:

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza (zł)

1

N62/1521

Smartfon Apple iPhone13 Pro M

2021

5000,00

 

Wycenione urządzenie jest częściowo wyeksploatowane (głównie bateria) oraz posiada widoczne ślady użytkowania przez co jest zbędne dla funkcjonowania jednostki.

Oferty pisemne na zakup ww. urządzenia należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją „Oferta na zakup niskocennego składnika majątkowego – przetarg na dzień 24.05.2023 r.”

Ofertę należy złożyć w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10 w terminie do dnia 24.05.2023 r. do godz. 800. Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.05.2023 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile w pokoju numer 4.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP
w Pile, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl.

Przedmiot opisany powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400. Osoba do kontaktu – D. Hejman, tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyny.


Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

                   

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż środków trwałych oraz niskocennych składników majątku:

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza (zł)

1

B40/510

Szafa metalowa

1980

50,00

2

B40/511

Szafa metalowa

1980

50,00

3

1924/803

Ksero-kopiarka-drukarka DEW.INEO 213

2008

100,00

4

1390/803

Kopiarka cyfrowa KM2530

2004

100,00

5

N62/1513

Telefon komórkowy Samsung Galaxy S20 FE

2021

40,00

 

Wyceniane przedmioty i urządzenia są wyeksploatowane, uszkodzone oraz posiadają widoczne ślady użytkowania przez co są zbędne dla funkcjonowania jednostki.

Oferty pisemne na zakup ww. przedmiotów i urządzeń należy składać  w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją „Oferta na zakup środków trwałych oraz niskocennych składników majątku – przetarg na dzień 05.06.2023 r.”

Ofertę należy złożyć w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10 w terminie do dnia 05.06.2023 r. do godz. 800. Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć 

postąpienie w wysokości minimum 10%. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.06.2023 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile w pokoju numer 4.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP
w Pile, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl.

Przedmioty oraz urządzenia opisane powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400. Osoba do kontaktu – D. Hejman, tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyny.


Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż niskocennego składnika majątkowego.

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza

(zł)

1

N62/1232

Telefon komórkowy Samsung Galaxy A70

2020

150,00

 

 

Wyceniane urządzenie jest częściowo wyeksploatowane (głównie bateria) oraz zbędne dla funkcjonowania jednostki ze względu na długi okres użytkowania.

Oferty pisemne na zakup ww. urządzenia należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją „Oferta na zakup niskocennego składnika majątkowego – przetarg na dzień 23.03.2023 r.”

Ofertę należy złożyć w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10 w terminie do dnia 23.03.2023 r. do godz. 800. Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.03.2023 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile w pokoju numer 4.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP
w Pile, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl.

Przedmiot opisany powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400. Osoba do kontaktu – D. Hejman, tel. 67 212 48 44.

 


Ogłoszenie sprzedaż używanych środków trwałych

z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży używanych środków trwałych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w dniu 18.05.2022 r.

Przedmiotami przetargu były:

 

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza (zł)

Cena sprzedaży

(zł)

1

003190/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

551,00

2

003191/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

555,55

3

003192/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

410,00

4

003193/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

505,00

5

003194/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

480,00

6

003195/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

413,00

7

003197/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

329,00

450,00

8

003199/491

Notebook HP ProOne 600 G2

2016

525,00

-

9

003203/491

Notebook HP ProOne 600 G2

2016

525,00

-

 


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP w Pile oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

 Wartość brutto

(zł)

1

2141/491

Notebook Dell Vostro 3750

2011

570

2

002635/491

Notebook DELL 15,6"

2013

410

3

002638/491

Notebook DELL 17,3"

2013

480

4

002641/491

Notebook DELL 17,3"

2013

480

5

002989/491

Notebook Toshiba Tecra R950

2014

580

6

002990/491

Notebook Toshiba Tecra R950

2014

580

7

002991/491

Notebook Hewlett Pacard Zbook

2014

780

8

002992/491

Notebook Hewlett Pacard Zbook

2014

780

9

003037/491

Zestaw Komputerowy Pacard 
[HP ProOne 600 G1]

2014

470

10

003055/491

KOMPUTER HP ProBook 650 G1

2015

490

11

003056/491

Komputer HP ProBook 650 G1

2015

490

12

003057/491

Komputer HP ProBook 650 G1

2015

490

13

003058/491

Komputer HP ProBook 650 G1

2015

490

14

003059/491

Komputer HP Zbook 17 G2

2015

2040

15

003061/491

Komputer HP ProBook 470 G2

2015

1350

16

003200/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

660

17

003201/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

660

18

003202/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

660

19

003310/487

Komputer Toshiba Portage Z30

2015

 

735

20

003311/487

Tablet Sony Xperia Z3 Compact

2018

260

21

003315/487

Zestaw komputerowy [HP
ZBbook 15 G2]

2015

 

1080

22

003316/487

Tablet Samsung Galaxy

2015

 

245

23

003196/491

Notebook HP ZBook 14 G2

2016

2380

24

003198/491

Notebook HP ProBooK 470 G3

2016

730

25

003189/803

Kserokopiarka KONICA

2016

 

2240

1.Komputery podlegające sprzedaży pozbawione są dysków twardych i nie posiadają gwarancji.

2. Kserokopiarka Konica jest niesprawna i nie posiada gwarancji.

 

Oferty pisemne na zakup ww. środków trwałych należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14.04.2022 r.
do godz. 800 w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10.

Do kwoty brutto oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile, pokój numer 5.

 

Oferty pisemne na zakup ww. środków trwałych należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14.04.2022 r.
do godz. 800 w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10.

Do kwoty brutto oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile, pokój numer 5.

 

Przedmioty opisane powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze
od godz. 8:00 do godz. 14:00. Osoba do kontaktu – A. Mierzejewski tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu
oraz wyłączenia części oferty z przetargu bez podawania przyczyny.