Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

na sprzedaż w formie negocjacji cenowej niżej wymienionych środków trwałych

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

 

Cena oszacowania

(zł)

1

003311/487

Tablet Sony Xperia Z3 Compact

2018

65,00

2

003189/803

Kserokopiarka KONICA

 

2016

 

560,00

 
  1. Tablet Sony Xperia Z3 Compact jest uszkodzony mechanicznie;
  2.  Kserokopiarka Konica jest niesprawna i nie posiada gwarancji.

W negocjacjach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które zgłoszą udział w negocjacji cenowej na adres mailowy: urszula.lojek@pila.lasy.gov.pl do dnia 13.07.2022 r.

Sprzedawca może sprzedać ww. środki trwałe po cenie najwyższej oferowanej, ale nie niższej niż ½ ceny oszacowania. Negocjacja cenowa przeprowadzona będzie w dniu 14.07.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile, pokój numer 5.Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP w Pile, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl.Przedmioty opisane powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP
w Pile, w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 14:00. Osoba do kontaktu – A. Mierzejewski
tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez podawania przyczyny.


Ogłoszenie

wyników z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży kompletu używanych opon i felg aluminiowych będących na stanie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w dniu 15.06.2022 r.

Lp.

Nazwa

Rozmiar

ilość

Data produkcji

Wartość brutto (zł)

Cena sprzedaży (zł)

1.

Komplet:

- Opony letnie Nokian Powerproof 4 szt.

- Felgi aluminiowe Skoda Ronal 4 szt.

 

215/55R17 98W

 

17 cali (6,5Jx17 H2 ET41)

 

 

1 kpl.

 

luty 2021 r.

 

2016 r.

 

 

1700,00

 

 

1901,00

 

Przedmiotem przetargu był komplet opon i felg aluminiowych wyszczególniony w powyższej tabeli. Złożono 1 prawidłowo sporządzoną ofertę, w wyniku czego zestaw został sprzedany za cenę podaną w tabeli.

 

 

 

 

 


Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza III przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż używanej kasy pancernej.

Lp.

Numer inwentarza

Nazwa

Rok nabycia

 

Cena wywoławcza (zł)

1.

B49/19

Kasa pancerna

1978

125,00

Oferty pisemne na zakup ww. przedmiotu należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją „Oferta na zakup niskocennego składnika majątkowego – przetarg na dzień 13.06.2022 r.”

Ofertę należy złożyć w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10 w terminie do dnia 13.06.2022 r. do godz. 800.

Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.06.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile w pokoju numer 5.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP w Pile oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl.

Przedmiot opisany powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 14:00. Osoba do kontaktu – A. Mierzejewski tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyny.


Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza III przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych.

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza

(zł)

1

2141/491

Notebook Dell Vostro 3750

2011

142,50

2

002989/491

Notebook Toshiba Tecra R950

2014

145,00

3

002990/491

Notebook Toshiba Tecra R950

2014

145,00

4

002992/491

Notebook Hewlett Pacard Zbook

2014

195,00

5

003059/491

Komputer HP Zbook 17 G2

2015

510,00

6

003311/487

Tablet Sony Xperia Z3 Compact

2018

65,00

7

003316/487

Tablet Samsung Galaxy

2015

 

61,25

8

003196/491

Notebook HP ZBook 14 G2

2016

595,00

9

003189/803

Kserokopiarka KONICA

2016

 

560,00

 

 

1.Komputery podlegające sprzedaży pozbawione są dysków twardych i nie posiadają gwarancji.

2. Kserokopiarka Konica jest niesprawna i nie posiada gwarancji.

 

Oferty pisemne na zakup ww. środków trwałych należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją „Oferta na zakup środków trwałych – przetarg na dzień 09.06.2022 r.

Ofertę należy złożyć w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10 w terminie do dnia 09.06.2022 r. do godz. 800.

Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.06.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP
w Pile, pokój numer 5.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP
w Pile oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl.

Przedmioty opisane powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 14:00. Osoba do kontaktu – A. Mierzejewski tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu oraz wyłączenia części oferty z przetargu bez podawania przyczyny.


OGŁOSZENIE

wyników z przeprowadzonego II przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży niskocennego składnika majątkowego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w dniu 20.05.2022 r.

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa

Cena wywoławcza (zł)

Cena sprzedaży (zł)

1

B49/19

Kasa pancerna

250,00

-

 

Przedmiotem przetargu był wyszczególniony w powyższej tabeli niskocenny składnik majątku, który nie został sprzedany z uwagi na brak złożonych ofert.


Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza II przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych.

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza (zł)

1

003199/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

262,50

2

003203/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

262,50

Wyceniany sprzęt jest wyeksploatowany, zużyty oraz zbędny dla jednostki ze względu na wieloletnie użytkowanie.

Oferty pisemne na zakup ww. środków trwałych należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 10.06.2022 r.
do godz. 800 w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10. Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile, pokój numer 5. Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP w Pile, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl. Przedmioty opisane powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400. Osoba do kontaktu – A. Mierzejewski tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu oraz wyłączenia części oferty z przetargu bez podawania

Ogłoszenie sprzedaż używanych środków trwałych

z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży używanych środków trwałych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w dniu 18.05.2022 r.

Przedmiotami przetargu były:

 

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza (zł)

Cena sprzedaży

(zł)

1

003190/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

551,00

2

003191/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

555,55

3

003192/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

410,00

4

003193/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

505,00

5

003194/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

480,00

6

003195/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

413,00

7

003197/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

329,00

450,00

8

003199/491

Notebook HP ProOne 600 G2

2016

525,00

-

9

003203/491

Notebook HP ProOne 600 G2

2016

525,00

-

 


0głoszenie

wyników przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży używanych środków trwałych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pil w dniu 11.05.2022 r.

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza

(zł)

Cena sprzedaży (zł)

1

2141/491

Notebook Dell Vostro 3750

2011

285

-

2

002635/491

Notebook DELL 15,6"

2013

205

231,00

3

002638/491

Notebook DELL 17,3"

2013

240

271,00

4

002641/491

Notebook DELL 17,3"

2013

240

281,00

5

002989/491

Notebook Toshiba Tecra R950

2014

290

-

6

002990/491

Notebook Toshiba Tecra R950

2014

290

-

7

002991/491

Notebook Hewlett Pacard Zbook

2014

390

451,00

8

002992/491

Notebook Hewlett Pacard Zbook

2014

390

-

9

003037/491

Zestaw Komputerowy Pacard 
[HP ProOne 600 G1]

2014

235

-

10

003055/491

KOMPUTER HP ProBook 650 G1

2015

245

281,00

11

003056/491

Komputer HP ProBook 650 G1

2015

245

281,00

12

003057/491

Komputer HP ProBook 650 G1

2015

245

400,00

13

003058/491

Komputer HP ProBook 650 G1

2015

245

281,00

14

003059/491

Komputer HP Zbook 17 G2

2015

1020

-

15

003061/491

Komputer HP ProBook 470 G2

2015

675

745,00

16

003200/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

330

402,00

17

003201/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

330

402,00

18

003202/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

330

402,00

19

003310/487

Komputer Toshiba Portage Z30

2015

 

367,50

430,00

20

003311/487

Tablet Sony Xperia Z3 Compact

2018

130

-

21

003315/487

Zestaw komputerowy [HP
ZBbook 15 G2]

2015

 

540

600,00

22

003316/487

Tablet Samsung Galaxy

2015

 

122,5

-

23

003196/491

Notebook HP ZBook 14 G2

2016

1190

-

24

003189/803

Kserokopiarka KONICA

2016

 

1120

-

 

Przedmiotem przetargu był wyszczególniony w powyższej tabeli sprzęt. Do przetargu przystąpiło 7 oferentów, którzy zakupili 14 pozycji z 24 ujętych w tabeli.

 

Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza II przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż używanej kasy pancernej.

Opis przedmiotu:

Lp.

Numer inwentarza

Nazwa

Rok nabycia

 

Wartość brutto

(zł)

1.

B49/19

Kasa pancerna

1978

250,00

 

Oferty pisemne na zakup ww. przedmiotu należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 20.05.2022 r.
do godz. 800 w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10.

Do kwoty brutto oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile w pokoju numer 5.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP w Pile oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl.

Przedmiot opisany powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 14:00. Osoba do kontaktu – A. Mierzejewski tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyny


Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych

 

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena

wywoławcza (zł)

1

003190/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

2

003191/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

3

003192/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

4

003193/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

5

003194/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

6

003195/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

369,60

7

003197/491

Notebook HP ProBook 650 G2

2016

329,00

8

003199/491

Notebook HP ProOne 600 G2

2016

525,00

9

003203/491

Notebook HP ProOne 600 G2

2016

525,00

 

 

Wyceniany sprzęt jest wyeksploatowany, zużyty oraz zbędny dla jednostki
ze względu na wieloletnie użytkowanie.

Oferty pisemne na zakup ww. środków trwałych należy składać w zamkniętych
kopertach do dnia 18.05.2022 r. do godz. 800 w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10.
Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum
10%.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP
w Pile, pokój numer 5. Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie RDLP w Pile, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie
internetowej www.pila.lasy.gov.pl. Przedmioty opisane powyżej można obejrzeć
w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400  .Osoba do kontaktu
- A. Mierzejewski tel. 67 212 48 44.Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu oraz wyłączenia części oferty z przetargu bez podawania przyczyny.

 

 


OGŁOSZENIE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza II przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych.

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza (zł)

1

2141/491

Notebook Dell Vostro 3750

2011

285

2

002635/491

Notebook DELL 15,6"

2013

205

3

002638/491

Notebook DELL 17,3"

2013

240

4

002641/491

Notebook DELL 17,3"

2013

240

5

002989/491

Notebook Toshiba Tecra R950

2014

290

6

002990/491

Notebook Toshiba Tecra R950

2014

290

7

002991/491

Notebook Hewlett Pacard Zbook

2014

390

8

002992/491

Notebook Hewlett Pacard Zbook

2014

390

9

003037/491

Zestaw Komputerowy Pacard [HP ProOne 600 G1]

2014

235

10

003055/491

KOMPUTER HP ProBook 650 G1

2015

245

11

003056/491

Komputer HP ProBook 650 G1

2015

245

12

003057/491

Komputer HP ProBook 650 G1

2015

245

13

003058/491

Komputer HP ProBook 650 G1

2015

245

14

003059/491

Komputer HP Zbook 17 G2

2015

1020

15

003061/491

Komputer HP ProBook 470 G2

2015

675

16

003200/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

330

17

003201/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

330

18

003202/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

330

19

003310/487

Komputer Toshiba Portage Z30

2015

367,50

20

003311/487

Tablet Sony Xperia Z3 Compact

2018

130

21

003315/487

Zestaw komputerowy [HP ZBbook 15 G2]

2015

540

22

003316/487

Tablet Samsung Galaxy

2015

122,5

23

003196/491

Notebook HP ZBook 14 G2

2016

1190

24

003189/803

Kserokopiarka KONICA

2016

1120

  1. Komputery podlegające sprzedaży pozbawione są dysków twardych i nie posiadają gwarancji.
  2. Kserokopiarka Konica jest niesprawna i nie posiada gwarancji.

Oferty pisemne na zakup ww. środków trwałych należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.05.2022 r. do godz. 800 w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10. Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile, pokój numer 5.Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP w Pile oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl.Przedmioty opisane powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 14:00. Osoba do kontaktu - A. Mierzejewski tel. 67 212 48 44.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu oraz wyłączenia części oferty z przetargu bez podawania przyczyny.

 

 


OGŁOSZENIE

z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży używanych środków trwałych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w dniu 15.04.2022 r.

Przedmiotami przetargu były:

Lp.

Numer inwentarza

Nazwa

Rok nabycia

Cena brutto (zł)

1

002704/808

Fotel gabinetowy

2013

100

2

2330/808

Fotel obrotowy

2012

25

3

2435/808

Fotel obrotowy

2012

100

4

002833/808

Fotel obrotowy

2013

40

5

002679/808

Fotel obrotowy

2012

40

6

2456/808

Fotel obrotowy

2012

40

7

002897/808

Fotel obrotowy

2013

40

8

2290/808

Fotel obrotowy

2012

40

9

2486/808

Fotel obrotowy

2012

40

10

002747/808

Fotel obrotowy

2013

100

11

2553/808

Fotel obrotowy

2012

40

12

002711/808

Fotel obrotowy

2013

25

13

2533/808

Fotel obrotowy

2012

40

14

002832/808

Fotel obrotowy

2013

40

15

2303/808

Fotel obrotowy

2012

40

16

2444/808

Fotel obrotowy

2012

40

17

2564/808

Fotel obrotowy

2012

25

18

2500/808

Fotel obrotowy

2012

25

19

002712/808

Fotel obrotowy

2013

25

20

2508/808

Fotel obrotowy

2012

40

21

002733/808

Fotel obrotowy

2013

40

22

002734/808

Fotel obrotowy

2013

40

23

002758/808

Fotel obrotowy

2013

40

24

002817/808

Fotel obrotowy

2013

35

25

2321/808

Fotel obrotowy

2012

25

26

002757/808

Fotel obrotowy

2013

40

27

002790/808

Fotel obrotowy

2012

40

28

2418/808

Fotel obrotowy

2012

30

29

2400/808

Fotel obrotowy

2012

40

30

2501/808

Fotel obrotowy

2012

35

31

003412/809

Fotel obrotowy

2018

75

32

2249/808

Fotel obrotowy

2012

40

 

 

Do przetargu przystąpiły 2 osoby, które zakupiły środek trwały jak niżej: nr inw. 002704/808 za kwotę 125,00 zł, nr inw. 2747/808 za kwotę 125,00 zł, nr inw. 2321/808 za kwotę 45,00 zł, nr inw. 002897/808 za kwotę 45,00 zł.


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP w Pile oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

 Wartość brutto

(zł)

1

2141/491

Notebook Dell Vostro 3750

2011

570

2

002635/491

Notebook DELL 15,6"

2013

410

3

002638/491

Notebook DELL 17,3"

2013

480

4

002641/491

Notebook DELL 17,3"

2013

480

5

002989/491

Notebook Toshiba Tecra R950

2014

580

6

002990/491

Notebook Toshiba Tecra R950

2014

580

7

002991/491

Notebook Hewlett Pacard Zbook

2014

780

8

002992/491

Notebook Hewlett Pacard Zbook

2014

780

9

003037/491

Zestaw Komputerowy Pacard 
[HP ProOne 600 G1]

2014

470

10

003055/491

KOMPUTER HP ProBook 650 G1

2015

490

11

003056/491

Komputer HP ProBook 650 G1

2015

490

12

003057/491

Komputer HP ProBook 650 G1

2015

490

13

003058/491

Komputer HP ProBook 650 G1

2015

490

14

003059/491

Komputer HP Zbook 17 G2

2015

2040

15

003061/491

Komputer HP ProBook 470 G2

2015

1350

16

003200/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

660

17

003201/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

660

18

003202/491

Komputer HP ProOne 600 G2

2016

660

19

003310/487

Komputer Toshiba Portage Z30

2015

 

735

20

003311/487

Tablet Sony Xperia Z3 Compact

2018

260

21

003315/487

Zestaw komputerowy [HP
ZBbook 15 G2]

2015

 

1080

22

003316/487

Tablet Samsung Galaxy

2015

 

245

23

003196/491

Notebook HP ZBook 14 G2

2016

2380

24

003198/491

Notebook HP ProBooK 470 G3

2016

730

25

003189/803

Kserokopiarka KONICA

2016

 

2240

1.Komputery podlegające sprzedaży pozbawione są dysków twardych i nie posiadają gwarancji.

2. Kserokopiarka Konica jest niesprawna i nie posiada gwarancji.

 

Oferty pisemne na zakup ww. środków trwałych należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14.04.2022 r.
do godz. 800 w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10.

Do kwoty brutto oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile, pokój numer 5.

 

Oferty pisemne na zakup ww. środków trwałych należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14.04.2022 r.
do godz. 800 w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10.

Do kwoty brutto oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile, pokój numer 5.

 

Przedmioty opisane powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze
od godz. 8:00 do godz. 14:00. Osoba do kontaktu – A. Mierzejewski tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu
oraz wyłączenia części oferty z przetargu bez podawania przyczyny.