Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

               

                    

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile ogłasza II przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż środków trwałych oraz niskocennych składników majątku:

Lp.

Nr inwentarza

Nazwa inwentarza

Rok zakupu

Cena wywoławcza (zł)

1

B40/510

Szafa metalowa

1980

25,00

2

B40/511

Szafa metalowa

1980

25,00

3

1924/803

Ksero-kopiarka-drukarka DEW.INEO 213

2008

50,00

4

1390/803

Kopiarka cyfrowa KM2530

2004

50,00

 

Wyceniane przedmioty i urządzenia są wyeksploatowane, uszkodzone oraz posiadają widoczne ślady użytkowania przez co są zbędne dla funkcjonowania jednostki.

Oferty pisemne na zakup ww. przedmiotów i urządzeń należy składać                          w zamkniętych kopertach opatrzonych informacją „Oferta na zakup środków trwałych oraz niskocennych składników majątku – przetarg na dzień 23.06.2023 r.”

Ofertę należy złożyć w kancelarii RDLP w Pile, ul. Kalina 10 w terminie do dnia 23.06.2023 r. do godz. 800. Do ceny wywoławczej oferent powinien doliczyć postąpienie w wysokości minimum 10%. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.06.2023 r. o godzinie 830 w siedzibie RDLP w Pile w pokoju numer 4.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDLP
w Pile, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej www.pila.lasy.gov.pl.

Przedmioty oraz urządzenia opisane powyżej można obejrzeć w siedzibie RDLP w Pile, w dni robocze od godz. 800 do godz. 1400. Osoba do kontaktu – D. Hejman, tel. 67 212 48 44.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyny.