Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
• biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
• abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
• antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).


Lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zaliczane są do stałego (najwyższego) stopnia zagrożenia ze strony czynników biotycznych. Najczęściej pojawiające się tutaj foliofagi sosny to brudnica mniszka, barczatka sosnówka, strzygonia choinówka, boreczniki.

 

Foto: Ryszard Standio

W 2016 roku na terenie niektórych nadleśnictw nadzorowanych przez  Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile wzrosło zagrożenie ze strony szkodliwych owadów. Gatunkiem głównym, który ma znaczenie dla trwałości lasu jest brudnica mniszka a kolejnym, równie groźnym barczatka sosnówka. Diagnostyka zagrożeń ze strony tych foliofagów odbywa się cyklicznie, zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu. W trakcie badań wiosną 2017 roku wykazano zwiększony poziom owadów, głównie brudnicy mniszki i barczatki sosnówki oraz strzygoni choinówki w 10 nadleśnictwach.
Stwierdzono, że należy przystąpić do ograniczania liczebności populacji szkodliwych owadów na terenie 7 nadleśnictw na powierzchni ok. 15 tys. ha.  Wynikowo zabiegi ratownicze, zwalczające szkodliwe owady wykonano na powierzchni 13 672 ha w Nadleśnictwach Krucz, Potrzebowice, Wronki, Sarbia, Zdrojowa Góra, Płytnica, Jastrowie. Na pozostałych terenach, nieobjętych zwalczaniem, zagrożenie ze strony brudnicy mniszki stopniowo wzrasta, a szkodnik wypełnia je zarówno pod względem powierzchniowym jak i ilościowym. W związku z tym przewiduje się, że w 2018 i 2019 roku nastąpi kulminacja gradacji.
Upalne lata 2014 i 2015 roku spowodowały wzrost  zagrożenia ze strony szkodników wtórnych, czego konsekwencją było wzmożone wydzielanie się posuszu czynnego. W 2016 roku  we wszystkich nadleśnictwach RDLP w Pile dokonano przeglądu stanu sanitarnego drzewostanów oraz pozyskano posusz w ilości 78 700 m3 drewna sosnowego i 14 200 m3 świerkowego. W 2017 roku kontynuowano prace stabilizujące stan sanitarny drzewostanów pozyskując  42 000 m3 posuszu sosnowego i 12 000 m3 świerkowego. Istnieje jednak dalsza konieczność  monitorowania wydzielenia się posuszu czynnego, jego usuwania oraz wywozu w takim trybie, aby nie dopuścić do wylotu szkodnika w lesie.