Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile jest jedną z 17 regionalnych dyrekcji LP, które wchodzą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Historia

Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Pile utworzono 1 stycznia 1978 roku Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Grunty będące w zasięgu administracyjnym Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Pile położone były na terenie 4 województw – pilskiego, poznańskiego, słupskiego i koszalińskiego , ich powierzchnia wynosiła 307 228 ha.

Organizacja dyrekcji

Struktura organizacyjna biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

W służbie lasom

Zapraszamy do oglądania filmów o pilskich lasach. Nowy odcinek - "Ochrona lasu".