Wydawca treści Wydawca treści

Egzaminy maturalne

Egzaminy maturalne

Tegoroczne egzaminy maturalne były wyjątkowe. Ze względu na pandemię COVID-19 ich termin został przesunięty o ponad miesiąc. Abiturienci zmuszeni byli przestrzegać wszelkich środków ostrożności, w tym zastosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniego odstępu do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Ławki w salach egzaminacyjnych musiały być ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku oraz dezynfekowane przed i po każdym egzaminie. Matury rozpoczęły się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 r. i zakończyły w środę, 24 czerwca 2020 r. Uczniowie Zespołu Szkół Leśnych im. Jana Kloski w Goraju zdawali egzaminy na sali gimnastycznej przynależnej do Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.


Szkolenie z podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie z podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej

W ubiegły piątek, w Centrum Promocji Lasów Państwowych, odbyło się z szkolenie z podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej.

W szkoleniu brali udział pracownicy Nadleśnictwa Krucz.

Poruszyliśmy tematy związane z podstawami prawnymi ratownictwa, a także dowiedzieliśmy się co robić w przypadku zawału mięśnia sercowego, krwawienia, nagłego zatrzymania krążenia i wielu innych niebezpiecznych sytuacji. 

Po omówieniu teorii przeszliśmy do ćwiczeń na fantomach. Szkolenie zakończyło się egzaminem.


Zmiany

Zmiany

spowodowane pandemią koronowirusa SARS-Cov-2

Zmiany spowodowane
pandemią koronowirusa SARS-CoV-2

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz na podstawie informacji w tej sprawie, uzyskanych z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie informujemy, że

w Nadleśnictwie Krucz, w szczególności w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek zostały odwołane wszystkie zaplanowane konferencje, szkolenia, seminaria, narady, warsztaty, kursy, konkursy, festiwale, wystawy, zajęcia edukacyjne oraz wydarzenia o charakterze edukacyjnym
skierowane dla wszystkich grup odbiorców oraz osób indywidualnych.

 

Więcej informacji można uzyskać:
- Nadleśnictwo Krucz tel. 067 2551825 krucz@pila.lasy.gov.pl
- Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek tel. 067 3490044 cplp@pila.lasy.gov.plInformacje o poszczególnych, odwołanych wydarzeniach znajdują się na stronach internetowych oraz profilach jednostek Lasów Państwowych.

Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego znajdują się poradniki i zalecenia odnośnie zachowania w tej szczególnej sytuacji.


Narada Łowczych ZO PZŁ w Pile oraz Nadleśniczych Nadleśnictw RDLP w Pile

Narada Łowczych ZO PZŁ w Pile oraz Nadleśniczych Nadleśnictw RDLP w Pile

Dnia 14 lutego 2020r. na terenie Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek odbyła się narada Łowczych ZO PZŁ w Pile oraz Nadleśniczych Nadleśnictw RDLP w Pile.


Szkolenie dla kandydatów na członków Polskiego Związku Łowieckiego

Szkolenie dla kandydatów na członków Polskiego Związku Łowieckiego

Rok 2020 rozpoczął się w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek szkoleniem dla kandydatów na członków Polskiego Związku Łowieckiego, organizowanym przez Zarząd Okręgowy  PZŁ w Pile.

Zajęcia odbywać się będą przez najbliższe 8 weekendów.

Tematami rozpoczynającymi szkolenie były „Lista gatunków zwierząt łownych, ich biologia oraz okresy polowań. Zwierzyna drobna, kuraki, zając szarak, dziki królik, gołąb grzywacz, słonka, łyska i piżmak.” oraz „Broń myśliwska, amunicja - rodzaje. Podstawowe wyposażenie myśliwego, przyrządy optyczne.


Jasełka w Centrum Promocji Lasów Państwowych

Jasełka w Centrum Promocji Lasów Państwowych

Coraz bliżej Święta

W Centrum Promocji Lasów Państwowych czuć świąteczny klimat. Przyczynili się do tego uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju, którzy dziś rano, na deskach sali konferencyjnej wystawiali Jasełka. Dźwięki kolęd, blask lampek i zapach choinki wprowadziły wszystkich w bożonarodzeniowy nastrój.


Konferencja "POLSKIE DOMY DREWNIANE"

Konferencja "POLSKIE DOMY DREWNIANE"

W dniu 5 grudnia 2019r. w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek odbyła się konferencja pod nazwą „Polskie Domy Drewniane” zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile. Gościliśmy ponad 100 osób. W trakcie konferencji poruszane były następujące tematy: „Historia budownictwa drewnianego oczami technologa drewna”, „Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”, „Materiały drewnopochodne w budownictwie użyteczności publicznej” oraz „Właściwości drewna w kontekście zastosowań w budownictwie”. Konferencja zakończyła się wyjazdem uczestników do mieszczącej się w Czarnkowie firmy Steico sp. z o.o. w celu zapoznania się z linią produkcyjną oraz poszerzenia wiedzy o budownictwie drewnianym.


Wakacyjne odwiedziny w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek

Wakacyjne odwiedziny w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek

W dniu 25 sierpnia odwiedziła nas kolejna grupa. Tym razem byli to młodzi sportowcy z UKS Venus Jędrzejewo oraz KS Golnica Ryczywół pod opieką Pana dr Roberta Zimnego. 

 

Młodzież aktywnie spędziła czas przyjeżdżając rowerami do Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek w celu zapoznania się z ojczystą przyrodą.


Korona Polski Nordic Walking

Korona Polski Nordic Walking

Kolejną po rajdzie "Kijowa, siostra, kijowy brat" imprezą nordic walking, organizowaną na terenie Nadleśnictwa Krucz będą zawody wchodzące w skład Korony Zachodu. 

Rajd nordic walking "Kijowa siostra, kijowy brat"

Rajd nordic walking "Kijowa siostra, kijowy brat"

Rajd nordic walking w Goraju-Zamku

W niedzielę 14 lipca mieliśmy okazję gościć uczestników biorących udział w integracyjnym rajdzie nordic walking „Kijowa siostra, kijowy brat”. Organizatorem tego wydarzenia była grupa Nordic Walking Lubasz. Celem rajdu było promowanie nordic walking oraz integracja kijkarzy. Przed rozpoczęciem rajdu uczestnicy zapoznali się z historią rodu Hochbergów oraz zagadnieniami związanymi ze środowiskiem leśnym. Największe wrażenie na naszych gościach zrobiła sala wystawy ekologiczno-przyrodniczo-leśnej. Następnie wszyscy udali się na linię startu. Podczas przemarszu kijkarze mieli okazję podziwiać walory krajobrazowe ścieżki edukacyjnej „Morena Czarnkowska”. Po pokonaniu trasy uczestnicy mogli posilić się pod wiatą. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy gościć na terenie Centrum Promocji Lasów Państwowych uczestników rajdu.


Narada przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz DGLP z leśniczymi i podleśniczymi z terenu RDLP w Pile

Narada przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz DGLP z leśniczymi i podleśniczymi z terenu RDLP w Pile

Narada przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z leśniczymi i podleśniczymi z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

Dnia 27 czerwca 2019 roku na terenie Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek odbyła się narada przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z leśniczymi i podleśniczymi z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

Zdjęcia pochodzą z zasobów RDLP Piła


XXIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej

XXIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej

W dniach 7-9.06.2019 r. na terenie Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek oraz Zespołu Szkół Leśnych w Goraju odbył się XXIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej.

W dniach 7-9.06.2019 r. na terenie Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek oraz Zespołu Szkół Leśnych w Goraju odbył się XXIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej. Festiwal ten był swego rodzaju ucztą dla zmysłów. Przybyli goście mogli nacieszyć oczy podczas XVII Pilskiego Pokazu Psów Ras Myśliwskich, posłuchać licznie przybyłych chórów biorących udział w Nadnoteckim Przeglądzie Chórów oraz skosztować przysmaków serwowanych na stoiskach gastronomicznych. Ważnym punktem festiwalu były Regionalne obchody Święta Lasu i 95-lecie Lasów Państwowych. Święto Lasu było też okazją do uhonorowania sporego grona zasłużonych leśników. W ramach festiwalu odbyły się m.in Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich "O Róg Wojskiego", XVII Ogólnopolski Konkurs Wabienia Jeleni oraz liczne koncerty, pokazy i wystawy. Dużym powodzeniem cieszyła się sala wystawy ekologiczno-przyrodniczo-leśnej, a także ścieżki edukacyjne, które było można zwiedzać wraz z przewodnikiem. Mamy nadzieję, że kolejne organizowane uroczystości będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. 


NFOŚIGW w Warszawie - Dotacja na edukację ekologiczną

NFOŚIGW w Warszawie - Dotacja na edukację ekologiczną

Ponad 1.037.000,00 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymało Nadleśnictwo Krucz.
Kwota ta stanowi 70% całkowitych kosztów projektu edukacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie multimedialnej edukacji społeczeństwa o ekologiczno-przyrodniczym, gospodarczym i historyczno-kulturowym znaczeniu zasobów Lasów Państwowych – poprzez kompleksowe wyposażenie interaktywnych wystaw edukacyjnych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Leśnej (ROEL) „Masztalarnia” w Goraju-Zamku.”

Umowa o przekazaniu dotacji została podpisana 17 kwietnia 2018 r. w Warszawie  przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz p. Stanisława Zalewskiego oraz p. Annę Król - Zastępcę Prezesa NFOŚiGW.

Głównym celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Dzięki  realizacji  projektu  edukacja  ekologiczna,  przyrodnicza  oraz  leśna będzie również miała na celu:
1.Upowszechnianie  w  społeczeństwie  wiedzy  o  środowisku  leśnym  oraz   wielofunkcyjnej
i  zrównoważonej gospodarce leśnej.
2.Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu i środowiska przyrodniczego.
3.Budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników, w tym:
a) poznanie funkcji lasu w przyrodzie i życiu człowieka,
b) zrozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, w tym zależności łączących człowieka i środowisko przyrodnicze,
c) poznanie leśnictwa – ważnej    gałęzi    gospodarki narodowej zarządzanej zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju,
d) promowanie wiedzy leśnej, kultury i historii związanej z leśnictwem,
e) kształtowanie pozytywnego wizerunku leśników i leśnictwa,
f) uczenie, kształtowanie postaw właściwego zachowania w lesie i w środowisku przyrodniczym,
g) uświadamianie zagrożeń dla lasu, dla środowiska przyrodniczego oraz poznawania metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Sala Wystawy ekologiczno - przyrodniczo-leśnej.
          Wystawa ma charakter spaceru po lesie, w różnych następujących po sobie fazach rozwojowych oraz porach roku. Podzielona na szereg dioram – wydzielonych prezentacji stanowiących spójną, konsekwentną całość. Jest wystawą z wieloma przyrodniczymi eksponatami, modelami oraz multimedialnymi, nowoczesnymi, atrakcyjnymi elementami.
          Wystawa ekologiczno-przyrodniczo-leśna jako spójna całość opowiada o wszystkich fazach życia lasu od momentu siewu czy sadzenia do momentu naturalnej śmierci lub do ścięcia drzewa na potrzeby gospodarki, społeczeństwa

Sala Wystawy Historycznej.
            Wystawa w bardzo atrakcyjny, innowacyjny sposób przedstawia zagadnienia historyczne, kulturowe i przyrodnicze. Wystawa będzie obejmowała takie dioramy jak m.in.: Historia Puszczy Noteckiej, Historia Lasów Państwowych, Zawody związane z leśnictwem, Zaproszenie na wystawę, Interaktywna Mapa Polski

Zwiedzanie oraz korzystnie przez placówki oświatowe, instytucje, grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne, obu interaktywnych, multimedialnych Wystaw będzie nieodpłatne.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowa Edukacja ekologiczna”


CENTRUM PROMOCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH GORAJ - ZAMEK

CENTRUM PROMOCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH GORAJ - ZAMEK

Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj - Zamek mieści się w zabytkowej Masztalarni, niedaleko Zamku w Goraju. Otoczona pięknymi, liściastymi lasami, w niewielkiej odległości od Czarnkowa i ok. 70 km od Poznania.

Obszar, na którym usytuowane jest Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek zwany jest Szwajcarią Czarnkowską lub Nadnoteckimi Bieszczadami.

Masztalarnia pełniła funkcję przede wszystkim gospodarczą. Znajdowały tu się stajnie wraz z ujeżdżalnią koni , garaże w których hrabia parkował swoje 2 samochody oraz kilka powozów – dwa z nich znajdują się obecnie w muzeum w Łańcucie.

Właściciel majątku hrabia Wilhelm Bolko Emanuel von Hochberg pochowany został 2 czerwca 1934 r. w ulubionym miejscu niedaleko Zamku. Sposób, w jaki traktował ludzi sprawił, że w pamięci okolicznych mieszkańców pozostał człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym. Spadkobiercy hrabiego zajmowali się tym majątkiem do stycznia 1945 r. W tym samym roku powstała  Państwowa Szkoła dla Leśniczych. W procesie przemian prawnych powstała szkoła kształcąca przyszłych leśników, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego pod nazwą Zespół Szkół Leśnych w Goraju.

 

 


W grudniu 1965 r. zakończono remont i modernizację "Masztalarnii" uzyskując: salę gimnastyczną o powierzchni 450 m2, salę widowiskową ze sceną i zapleczem, pralnię, suszarnię, magazyny, 9 mieszkań pracowniczych, klub oraz 3 sale dla utworzonego w tym roku wydziału zaocznego.


Dnia 10 lipca 1995 r. w godzinach nocnych spłonęła górna kondygnacja budynku „Masztalarni” tym samym pozbawiając mieszkańców przysłowiowego „dachu nad głową” a uczniów sal edukacyjnych. Pomimo wielkiej tragedii w bardzo szybkim tempie przystąpiono do zabezpieczenia ocalałych części budynku i odbudowy obiektu. Już 15 czerwca 1996 r. odbyły się pierwsze uroczystości między innymi 50 – lecie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju oraz pasowanie na uczniów pierwszych klas.


Do 2013 r. użytkowano „Masztalarnię” pod kątem zajęć edukacyjnych oraz praktycznej nauki zawodu. W 2013 roku dzięki inicjatywie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile przystąpiono do prac związanych z założeniami projektowymi. Prace przebiegające pod bacznym okiem konserwatora zabytków zakończono na przełomie 2017 – 2018 r. Obecnie w zmodernizowanym budynku „Masztelarni” znajduje się Centrum Promocji Lasów Państwowych.