Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
67 212 48 44
67 212 64 78

ul. Kalina 10

64-920 Piła

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
p.o. Bartosz Michał Bazela
67 212 47 93
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Marcin Chirrek
67 212 47 93
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Teofil Stępień
67 212 47 93

Sekretariat

Ewelina Łucyk
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 67 212 48 44 w. 811

Pion Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile

Andrzej Mierzejewski
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Tel.: 67 212 48 44 w. 827
Jacek Krawczyński
Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr
Tel.: 67 212 48 44 w. 862
Rafał Cieślak
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju
Tel.: 67 212 48 44 w. 810
Maria Bajsarowicz
Rzecznik prasowy
Tel.: 67 212 48 44 w. 842
Dariusz Marchwiak
Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Mienia
Tel.: 67 212 48 44 w. 843

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Maciej Chełmiński
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
Tel.: 67 212 48 44 w. 815
Sławomir Majewski
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu
Tel.: 67 212 48 44 w. 870
Ryszard Wojciechowski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: 67 212 48 44 w. 873
Michał Drews
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Tel.: 67 212 48 44 w. 823
Krzysztof Dymek
Kierownik Zespołu ds. Ochrony Zasobów Przyrodniczych
Tel.: 606 947 943

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Małgorzata Grzelak
Główny Księgowy
Tel.: 67 212 48 44 w. 849
Agnieszka Wierzbicka - Manszewska
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania
Tel.: 67 212 48 44 w. 861
Dawid Jankowski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Tel.: 67 212 48 44 w. 836
Dawid Hejman
Naczelnik Wydziału Administracji
Tel.: 67 212 48 44 w. 840
Krzysztof Hak
Naczelnik Wydziału Informatyki
Tel.: 67 212 48 44 w. 854

Inspektor Ochrony Danych

Karolina Hutek
Inspektor Ochrony Danych