Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile jest jedną z 17 regionalnych dyrekcji LP, które wchodzą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

RDLP w Pile obejmuje grunty Skarbu Państwa o powierzchni 362,75 tys. hektarów, w tym lasów 349,2 tys. hektarów, na terenie czterech województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz 14 powiatów.
W zachodniej i środkowej części RDLP w Pile znajdują się obszary o bardzo wysokiej lesistości położone na ubogich glebach (Puszcza Notecka, Puszcza Drawska, Puszcza nad Gwda). Natomiast we wschodniej części znajdują się mniejsze kompleksy drzewostanów mieszanych i liściastych rosnące na żyźniejszych siedliskach.