Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona przeciwpożarowa

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile jest zakwalifikowana do II kategorii zagrożenia pożarowego.

 

Spośród 20 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Pile, 5 jednostek zaliczonych jest do najwyższej I kategorii zagrożenia pożarowego, 14 zaliczone jest do średniej II kategorii zagrożenia pożarowego i 1 jednostka zaliczona jest do najniższej III kategorii zagrożenia pożarowego. Podczas trwania akcji bezpośredniej z zakresu ochrony przeciwpożarowej od świtu do zmroku, w dni powszednie i świąteczne czuwa kilkudziesięcioosobowa grupa leśników: Są to osoby dyżurujące na punktach alarmowo dyspozycyjnych (PAD), kierowcy samochodów gaśniczych i ciągników dyżurnych oraz piloci Leśnej Bazy Lotniczej w Krępsku wraz z podbazą w Herburtowie.

Statystyki pożarowe RDLP w Pile w 2022 r.

 

Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu pożarów lasu są w szczególności długotrwałe okresy suszy, silne wiatry, a głównym sprawcą jest człowiek. Na terenie RDLP w  Pile  w 2022 roku powstało 102 pożary lasu na powierzchni 18,13  ha.  Przeciętna powierzchnia  jednego pożaru wyniosła 0,18 ha

W porównaniu z rokiem poprzednim liczba pożarów zwiększyła się o 53 szt. (z 49 szt. do 102 szt.), a powierzchnia spalona zwiększyła się o 8,55 ha (z 9,58 ha do 18,13 ha) . Przeciętna powierzchnia 1 pożaru lasu zmniejszyła  się o 2 ary (z 0,20 ha do 0,18 ha). Na liczbę pożarów decydujący wpływ miały panujące warunki atmosferyczne sprzyjające powstawaniu pożarów lasów (mała ilość opadów, wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność względna powietrza oraz duża liczba podpaleń). Pierwszy pożar lasu odnotowano 10.03.2022 roku na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski (przyczyna: wypadek  – 0,02 ha), ostatni pożar lasu zarejestrowano 06.09.2022 roku na terenie Nadleśnictwa Sarbia  (przyczyna: nieznana – 0,03 ha).

Tabela nr 1 – Pożary lasu według nadleśnictw w 2022 roku.

 

Nadleśnictwo

Liczba

Pow. w ha

Przeciętna pow. 1 pożaru w ha

1

Człopa

2

0,02

0,01

2

Durowo

11

1,51

0,14

3

Jastrowie

5

0,25

0,05

4

Kaczory

9

2,86

0,32

5

Kalisz Pomorski

4

0,05

0,01

6

Krucz

6

0,44

0,07

7

Krzyż

9

1,13

0,13

8

Lipka

7

0,49

0,07

9

Mirosławiec

3

1,2

0,40

10

Okonek

4

1,15

0,29

11

Płytnica

1

0,01

0,01

12

Podanin

4

0,5

0,13

13

Potrzebowice

4

2,55

0,64

14

Sarbia

8

1,02

0,13

15

Trzcianka

6

1,95

0,33

16

Tuczno

1

0,01

0,01

17

Walcz

2

0,04

0,02

18

Wronki

4

1,24

0,31

19

Zdrojowa Góra

9

1,62

0,18

20

Złotów

3

0,09

0,03

21

Razem

102

18,13

0,18

 

 

Straty finansowe spowodowane przez pożary lasu w 2022 roku wyniosły  627 862,53 zł. Przeciętna strata 1 ha spalonego lasu wyniosła 34 631,14 zł.

W najtragiczniejszym 1992 roku zanotowano 345 pożarów na powierzchni 5986 ha, w tym dwa katastrofalne pożary w Puszczy Noteckiej: 2 czerwca  – 573 ha i 10 sierpnia – 5070 ha.

 

 W skład systemu ochrony przeciwpożarowej RDLP w Pile wchodzą:

 

Meteorologiczne Punkty Pomiarowe (MPP)

 

Jednym z elementem systemu ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych jest sieć meteorologicznych punktów pomiarowych, dzięki której określamy stopień zagrożenia pożarowego lasu. RDLP w Pile podzielona jest na cztery strefy prognostyczne w każdej z stref znajdują się MPP, w których dokonuje się pomiarów meteorologicznych oraz określa się wilgotność ściółki leśnej. Pomiaru parametrów dokonuje się codziennie o godz. 9:00 i o godz. 13:00, od dnia 1 marca, jednak nie wcześniej niż po ustąpieniu pokrywy śnieżnej, do dnia 30 września. Pomiary te umożliwiają określenie stopnia zagrożenia pożarowego. W zależności od stopnia zagrożenia (mamy ich cztery) podejmuje się odpowiednie przedsięwzięcia ochronne do walki z pożarami. Zakaz wstęp do lasu wprowadza się przy trzecim (największym) stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejne 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 będzie niższa od 10%. Pełna informacja o zagrożeniu pożarowym RDLP w Pile jest dostępna na stronie internetowej IBL.

Sieć stałej obserwacji naziemnej

Siec stałej obserwacji naziemnej jest podstawowym sposobem wykrywania pożarów lasu. Sieć tę tworzą punkty, czyli miejsca, z których można obserwować tereny leśne w celu wykrywania pożarów i przekazywania informacji o ich wykryciu. Sieć obserwacyjna RDLP w Pile składa się  z 33 wież ppoż. z TV przemysłową. Od 2019 roku cały system sieci obserwacyjnej RDLP w Pile oparty został o kamery HD.

Punkty Alarmowo - Dyspozycyjne (PAD)

W każdy nadleśnictwie  zlokalizowany  jest punkt alarmowo dyspozycyjny. Pełni on rolę koordynującą działania przeciwpożarowe na terenie nadleśnictwa. To tutaj trafiają wszystkie zawiadomienia o pożarach czy podejrzanych dymach z dostrzegalni, patroli i innych źródeł. Punkt Alarmowo Dyspozycyjny znajduje się również w Regionalnej Dyrekcji LP w Pile, jego zadaniem jest koordynowanie działań na terenie całej RDLP i dysponowanie samolotów do pożarów.

 

 

Wyposażenie w sprzęt ppoż.

Wszystkie nadleśnictwa posiadają samochód patrolowo-gaśniczy. Umożliwia to skuteczne działanie w pierwszej  fazie powstania pożaru, a także przy jego dogaszaniu. Samochód patrolowo-gaśniczy jest także niezbędnym narzędziem do prowadzenia obserwacji naziemnej przy bardzo dużym zagrożeniu pożarowym. Dodatkowo każde nadleśnictwo posiada bazę sprzętu ppoż. z niezbędnym sprzętem do gaszenia pożarów  jak hydronetki, tłumice, szpadle itp.

 

Leśne bazy lotnicze (LBL)

Na terenie RDLP w Pile w okresie zagrożenia pożarowego funkcjonuje leśna baza lotnicza w Krępsku, na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra i podbaza w Herburtowie znajdująca się na terenie Nadleśnictwa Krzyż. W 2022 r. RDLP w Pile wyczarterowała z firmy Aerogryf Aviation trzy samoloty gaśnicze Dromader M18-B i jeden samolot patrolowy Cessna 172.

 

Punkty czerpania wody (PCW)

Na terenach leśnych znajdują się 880 PCW różnego typu (naturalne, sztuczne i hydranty) dojazdy do tych punktów są oznakowane w sposób pozwalający na szybkie i bezproblemowe odnalezienie ich w terenie.

 

Przydatne informacje

- Na stronach nadleśnictw w zakładce telefony alarmowe znajdują się nr do punktów alarmowo dyspozycyjnych. W razie zauważenia pożaru lasu zgłoś to niezwłocznie do Państwowej Straży Pożarnej - nr tel. 998 lub bezpośrednio do nadleśnictwa.

- Wypalanie traw jest nielegalne, wypalanie trwałych użytków zielonych grozi odebraniem dopłat bezpośrednich. Jeśli zauważyłeś nielegalne wypalanie zgłoś to do Państwowej Straży Pożarnej - nr tel. 998.

- Używanie otwartego ognia w lesie jest zakazane. Istnieje możliwość rozpalenia ogniska w lesie jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem lasu lub nadleśniczym danego nadleśnictwa. Nielegalne używanie otwartego ognia w lesie i w jego sąsiedztwie grozi karami.

- Zbiorem szczegółowych informacji z zakresu ochrony ppoż. jest „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu" dostępna do pobrania na stronie oficjalnej Lasów Państwowych.