Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile podzielona jest na 139 obwodów łowieckich. Powierzchnia użytkowana pod względem łowieckim to ponad 781 tys. ha. Koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim dzierżawią 132 obwody, a 7 obwodów łowieckich jest wyłączonych z dzierżawienia, i zostały przekazane na Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych i Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych RDLP w Pile w Pile zajmują powierzchnię 70,5 tys. ha z udziałem 62,8 % powierzchni leśnej. Funkcjonują w nadleśnictwach Okonek, Podanin, Sarbia, Wałcz, Złotów.

Najważniejszymi celami gospodarki łowieckiej w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych są:

  • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk,
  • wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,
  • odtwarzanie populacji zanikających i hodowla rodzimych gatunków zwierząt łownych,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Szacowana liczebność zwierzyny w obwodach łowieckich stanowiących OHZ przedstawia się następująco:

Jelenie - 1815 szt.
Daniele - 263 szt.
Sarny - 3192 szt.
Dziki - 691 szt.
W obwodach tych spotkać można wiele gatunków zwierzyny drobnej takiej jak: zające, bażanty, kuropatwy, kaczki oraz oczywiście lisy, jenoty oraz borsuki.

  

Foto: Michał Bartkowiak

W trakcie trwania sezonu łowieckiego w wyniku polowań pozyskana zostanie tylko niewielka część zwierzyny. Prawidłowe gospodarowanie populacjami zwierząt łownych gwarantuje zachowanie prawidłowej liczebności tej zwierzyny. Brak regulacji liczebności powodowałby znacznie zwiększone szkody przez nią powodowane zarówno w lasach jak i w uprawach rolnych.

W ramach realizacji celów ustawowych na terenach OHZ LP organizowane są polowania dla myśliwych zagranicznych i krajowych. Sprzedażą polowań dla cudzoziemców zajmują się bezpośrednio Zarządcy OHZ LP, poprzez współpracę z biurami polowań i myśliwymi indywidualnymi z kraju i zagranicy. Corocznie do 5 ośrodków przyjeżdża wielu pasjonatów myślistwa głównie z krajów Unii Europejskiej. Myśliwi pozyskują często medalowe, kapitalne trofea zarówno saren rogaczy, byków jeleni i danieli. W wielu przypadkach nie liczy się samo pozyskanie trofeum, lecz możliwość obcowania z przyrodą oraz atmosfera, jaką daje przebywanie w łowisku w doborowym towarzystwie. Czas spędzony na polowaniu w naszych łowiskach procentuje wydzielaniem wysoce pozytywnej adrenaliny. Myśliwi wielokrotnie powracają do nas, zabierając ze sobą swych przyjaciół i rodziny.

Na swoim terenie dysponujemy atrakcyjnymi kwaterami myśliwskimi o zróżnicowanym standardzie, położonymi w uroczych zakątkach pilskich lasów w głuszy. Liczba miejsc w tych kwaterach jest zróżnicowana. Kwatery to wspaniałe leśniczówki mogące pomieścić jednocześnie od kilku do kilkunastu osób (Wąsosz, Szklarnia). Wszystkie kwatery posiadają pokoje 1, 2 lub 3 osobowe, w większości z oddzielnymi łazienkami. Pobyt w naszych leśniczówkach to nie tylko komfortowy wypoczynek w lesie w towarzystwie życzliwych gospodarzy, oferujących dobrą polską kuchnię, ale również możliwość czynnego wypoczynku w trakcie polowania, grzybobrania, wycieczek pieszych i rowerowych na specjalnie przygotowanych trasach.