Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do Zespołu Lokalnej Współpracy w Nadleśnictwie Mirosławiec

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zaprasza do konsultacji w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zaprasza osoby i organizacje lokalne zainteresowane problematyką sporządzania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Mirosławiec do konsultacji w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).

 Zadaniem Zespołu Lokalnej Współpracy będzie zaopiniowanie projektu planu urządzenia lasu, w tym:

- przeprowadzenie konsultacji projektu lokalizacji lasów o zwiększonej funkcji społecznej oraz planu niezbędnych działań gospodarczych i ochronnych zmierzających do ich bezpiecznego udostępnienia,

- konsultacje działań ochronnych projektowanych w ramach sporządzania Programu Ochrony Przyrody (POP).

Prace zespołu prowadzone będą w czterech grupach interesariuszy:  samorządowcy i mieszkańcy,  stowarzyszenia lokalne, sektor drzewny i przedsiębiorcy leśni, naukowcy i eksperci.

Nabór do Zespołu Lokalnej Współpracy będzie prowadzony w terminie do 11.04.2023 r.

Udział w ZLW jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz: https://ankiety.pila.lasy.gov.pl/index.php/166926?lang=pl  

lub telefonicznie pod numerem 532 390 053.