Asset Publisher Asset Publisher

Warsztaty siedliskowe

Dęby, graby, buki a także torfowce, wełnianki, turzyce i rosiczki były wiodącymi tematami warsztatów siedliskowych, które odbyły się na terenie nadleśnictw Trzcianka i Wałcz.

Organizatorem czwartej już edycji warsztatów były regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Pile i Szczecinie. W trzydniowym szkoleniu wzięło udział 106 uczestników z 60 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Pile, Szczecinie i Toruniu, pracownicy RDOŚ w Szczecinie i Poznaniu, Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku, a także Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku.

Przewodnikami po skomplikowanej tematyce wyznaczania, weryfikacji i ochrony siedlisk przyrodniczych byli profesor Mariola Wróbel z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, profesor Paweł Rutkowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, doktor Paweł Owsianny z Nadnoteckiego Instytutu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pile, doktor Aleksander Smoliga z RDLP w Szczecinie, doktor Konrad Świtalski z Nadleśnictwa Piaski (RDLP w Poznaniu) oraz Tomasz Babiak z BULiGL w Szczecinku.

Warsztaty rozpoczęły się sesją wykładową, w trakcie której poruszono problematykę żyznych lasów liściastych i  zbiorowisk nieleśnych na terenach podmokłych, które były obiektem zainteresowania podczas dni terenowych. W kolejnym dniu uczestnicy szkolenia podzieleni na grupy mierzyli się w terenie z weryfikacją siedlisk leśnych – grądów, buczyn i dąbrów – poszukując gatunków charakterystycznych i wyróżniających te zbiorowiska.  Druga grupa przeprowadzała uproszczoną waloryzację przyrodniczą torfowiska wysokiego i brzeziny bagiennej, lokalizując gatunki chronionych i rzadkich roślin, zwierząt i grzybów występujących w badanym obszarze. Efektem tych prac będzie dokumentacja do utworzenia użytku ekologicznego na terenie Nadleśnictwa Trzcianka.

Ostatni dzień warsztatów spędzono w Nadlweśnictwie Wałcz, w rezerwatach przyrody: leśnym „Glinki” i torfowiskowym „Golcowe Bagno”. Porównując zbiorowiska objęta ochroną obszarową z terenem badań z poprzedniego dnia.

Dla organizatorów bardzo istotne było to, że uczestnicy warsztatów reprezentowali różne poziomy zarządzania w lasach: od podleśniczego przez leśniczego, inżyniera nadzoru, zastępcę nadleśniczego, specjalistę w nadleśnictwie czy rdlp aż po naczelników wydziałów. Taka reprezentatywność gwarantuje przeniesienie zdobytej podczas zajęć wiedzy do praktyki leśnej.