Asset Publisher Asset Publisher

VI Submisja Drewna Szczególnego

1 marca odbędzie się VI Submisja Drewna Szczególnego w RDLP w Pile.

Na terenie Nadleśnictwa Jastrowie, na placu ekspozycyjnym w Ptuszy, wyeksponowanych zostanie ok. 400 m3 drewna tartacznego dębowego. Drewno będzie udostępnione do oględzin od 21 do 28 lutego br.. Rozstrzygnięcie submisji nastąpi 1 marca 2023 r. w siedzibie RDLP w Pile. Surowiec przygotowany przez RDLP w Pile posiada certyfikaty PEFC i FSC, potwierdzające prowadzenie racjonalnej, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, zgodnej
z międzynarodowymi standardami.

Szczegółowe warunki udziału w submisji zostały określone w regulaminie. Wszelkie dodatkowe informacje na temat organizowanej submisji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Drewnem RDLP w Pile pod numerem telefonu: 600-221-122 lub 500-117-573.

Submisja drewna polega na licytowaniu wybranych sztuk drewna tartacznego poprzez składanie pisemnych ofert. Drewno przeznaczone na submisję jest wybierane i poddawane wstępnej ocenie już na etapie szacunków brakarskich. Brakarze (pracownicy regionalnej dyrekcji lasów państwowych, specjalizujący się w ocenie jakościowej surowca drzewnego) szczególnie bacznie śledzą każdą informację od leśniczych o możliwości pozyskania wyjątkowego drewna tartacznego. Po dokonaniu szczegółowej weryfikacji podejmują decyzję
o (nie)zakwalifikowaniu każdej proponowanej sztuki jako drewna przeznaczonego na submisję.

21 lutego 2023 roku w materiałach do pobrania zamieszczonych pod poniższym tekstem zostaną opublikowane dokumenty:

  • Katalog - VI Submisja Drewna Szczególnego
  • Rozmieszczenie losów