Asset Publisher Asset Publisher

Szkolimy się!

Na terenie ośmiu nadleśnictw pilskiej dyrekcji rozpoczął się drugi etap szkoleń z zakresu ochrony ptaków. Tym razem szkolenia odbywają się w terenie.

Na terenie ośmiu nadleśnictw pilskiej dyrekcji rozpoczął się drugi etap szkoleń z zakresu ochrony ptaków. Tym razem szkolenia mają charakter praktyczny i odbywają się w terenie. Zajęcia prowadzą członkowie Komitetu Ochrony Orłów, pasjonaci ornitologii, na co dzień leśnicy pracujący w nadleśnictwach RDLP w Pile. W pierwszym, kameralnym etapie przeprowadzonym w Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju wzięło udział ponad 600 pracowników.


Organizatorem szkolenia jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile,
a opiekunem merytorycznym Koordynator Regionu Wielkopolska KOO –
profesor dr hab. inż. Tadeusz Mizera.


Głównym celem spotkań jest przekazanie jak największej ilości praktycznych wskazówek dotyczących biologii i ekologii ptaków, które ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji
w codziennej pracy. Wśród powierzchni szkoleniowych znajdują się pozostawiane na zrębach kępy ekologiczne, obiekty małej retencji, płaty drzewostanów pozostawiane bez wskazań gospodarczych – pozytywne przykłady kształtowania środowiska leśnego w sposób korzystnie wpływający na bioróżnorodność, stabilizację oraz wzrost liczebności populacji ptaków.