Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie pilskich leśników

33 pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile szkoli się pod czujnym okiem żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu k.Tucholi.

Przysposobienie wojskowe pilskich leśników nabiera tempa. 33 pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile szkoli się pod czujnym okiem żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k.Tucholi. To pierwszy etap szkoleń, które docelowo ma przejść kilkuset pracowników pilskiej dyrekcji.
Instruktorzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej we wsparciu 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzają szkolenie przeznaczone dla pierwszej grupy pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
To dopiero pierwszy etap instruktażu realizowanego w ramach porozumienia zawartego 28 marca między RDLP w Pile a 12.WBOT, mającego na celu szkolenia pilskich leśników w ramach Przysposobienia Wojskowego Leśników, zgodnie z Zarządzeniem Nr 108 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 21 grudnia 2022 r. Obsługa broni, organizacja ewakuacji czy wykorzystanie topografii terenu do działań dywersyjnych to jedne z kluczowych umiejętności, które leśnicy będą posiadać na wypadek zagrożenia.
Ważnym elementem szkolenia jest obsługa polskiego karabinu „Grot” będącego min. na wyposażeniu Straży Leśnej i Wojska Polskiego.
Możliwość korzystania z broni palnej daje ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach, która definiuje działania Straży Leśnej i jej uprawnienia.
Karabinek, który powstał w ramach programu Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS) jest konstrukcją opracowaną wspólnie przez Fabrykę broni i Wojskową Akademię Techniczna. Nazwa „Grot” upamiętniająca gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota” – komendanta głównego - Związku Walki Zbrojnej i AK.
Lasy Państwowe są jednostką przewidzianą do militaryzacji. Zarządzenie Ministra Środowiska z 17 maja 2017 roku określa zadania związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych do objęcia ich militaryzacją i sposób realizacji tych zadań. Na czas mobilizacji leśnicy mają ściśle określone zadania.
Wspólne szkolenia leśników i żołnierzy to jeden z filarów porozumienia zawartego w 2022 roku pomiędzy Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej a Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Program Przysposobienia Wojskowego Leśników nawiązuje do doświadczeń historycznych – istniejąca w latach 30. XX w. organizacja o tej samej nazwie przeszkoliła w przededniu II Wojny Światowej ok. 11 tys. leśników.