Asset Publisher Asset Publisher

Skanowanie przyrody - science fiction czy narzędzie w pracy leśników ?

Dzięki nowoczesnym technologiom leśnicy być może uzyskają nowe narzędzia do inwentaryzacji zasobów przyrodniczych pilskich lasów.

9 sierpnia 2019 roku w Nadleśnictwie Podanin miała miejsce prezentacja LiAir 100, systemu LIDAR, który ze względu na kompaktowe rozmiary oraz niską wagę może być z powodzeniem przenoszony przez bezzałogowe statki powietrzne. Skaner o maksymalnym zasięgu 100 m rejestruje 700 000 punktów na sekundę z dokładnością ± 2 cm. Prezentacji możliwości sprzętu dokonała firma TPI. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele RDLP w Pile, przedstawiciele Nadleśnictwa Podanin, dr inż. Paweł Strzeliński z UP w Poznaniu, oraz Rafał Borkowski z Sekcji Geomatycznej Koła Leśników UP w Poznaniu.
W ramach testów przydatności prezentowanej technologii wykonano skanowanie zagrody danieli oraz drzewostanu. W związku z narastającym problemem zamierania drzewostanów, również na terenie pilskiej dyrekcji postanowiono przetestować także kamerę multispektralną Sequoia+ do analizy stanu zdrowotnego drzewostanów. Nośnikiem dla kamery był płatowiec eBEE X, którego niewątpliwą zaletą jest relatywnie długi czas lotu. Obecnie czekamy na odpowiednio przetworzone i opracowane wyniki nalotów. Po ich otrzymaniu będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie czy i w jaki sposób prezentowane systemy możemy wdrażać do praktyki leśnej.
Inicjatorami spotkania byli dr inż. Paweł Strzeliński z UP w Poznaniu oraz dr inż. Marcin Chirrek Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej tutejszej dyrekcji. Problemy, które w dzisiejszych czasach dotykają gospodarki leśnej wymuszają poszukiwania nowych rozwiązań, testowania nowych technologii, aby móc szybciej i efektywniej prognozować i przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom zachodzącym w przyrodzie.