Asset Publisher Asset Publisher

Realizacja programu pn.:"Oko na las – tajemnice leśnego życia" w PGL LP Nadleśnictwo Kalisz Pomorski

Nadleśnictwo Kalisz Pomorski realizuje projekt, który ma na celu wsparcie edukacji ekologicznej osób w małych jednostkach i popularyzację turystyki leśnej, zainteresowanie społeczności lokalnej ochroną przyrody. Skierowany jest on do osób we wszystkich grupach wiekowych z 5 gmin znajdujących się w zasięgu funkcjonowania Nadleśnictwa.

 

2 listopada 2023 r. Nadleśnictwo Kalisz Pomorski podpisało umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja programu pn.: "Oko na las – tajemnice leśnego życia" w PGL LP Nadleśnictwo Kalisz Pomorski”

Projekt został dofinansowany w ramach programu: Edukacja ekologiczna na 2023 r.

Cel projektu: edukacja leśna, przyrodnicza i ekologiczna, podnoszenie poziomu wiedzy o lesie i pracy leśników, zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.

Zakładana całkowita wartość projektu: 100 000 zł brutto

Kwota dofinansowania: 75 000 zł brutto

Okres realizacji: wrzesień 2022 r.- listopad 2023 r.

Cel projektu: adaptacja Punktu edukacyjnego poprzez wyposażenie w pomoce dydaktyczne umożliwiające popularyzację ochrony środowiska i środowiska leśnego. Pomoce dydaktyczne umożliwią adaptację Punktu edukacyjnego do nowych zadań związanych z popularyzacją  środowiska leśnego, ochrony lasu, promowania turystki leśne. Postęp technologiczny oraz wyższy poziom świadomości społeczeństwa generuje potrzebę dostawania pomocy dydaktycznych do wymagań społeczeństwa. W dobie rozwijającej się technologii istnieje zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt, który będzie w przystępny sposób służył podwyższeniu poziomu edukacji społecznej i świadomości nt. działań służących ochronie gatunków żyjących w lesie. 

W ramach Projektu Nadleśnictwo zaplanowało organizację 2 konkursów "Pszczele pożytki” i „Tajemnice lasu” oraz realizację imprezy "Las z innej perspektywy", 2 warsztatów: siania łąk kwietnych,  szczepienia drzewek

Dofinansowanie w ramach Projektu umożliwiło zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych o tematyce ekologicznej m.in.: gra światowid, fotościanka, gogle VR, fotopułapki do obserwacji zwierzyny, kamery zewnętrzne z panelem solarnym, ekogadżetów (drewniane breloki, maskotki),  ekoproduktów marki "Dobre z lasu".

Zajęcia w ramach Projektu będą skierowane do szerokiego grona odbiorców w wielu przedziałach wiekowych, a materiały zgromadzone podczas zajęć terenowych będą selekcjonowane i udostępniane. Projekt ma na celu wsparcie edukacji ekologicznej osób w małych jednostkach i popularyzację turystyki leśnej, zainteresowanie społeczności lokalnej ochroną przyrody. Skierowany jest do osób we wszystkich grupach wiekowych z 5 gmin znajdujących się w zasięgu funkcjonowania Nadleśnictwa. Dostęp do filmów, zdjęć  przekazywanych za pośrednictwem strony internetowej Nadleśnictwa i portali społecznościowych w dalszej perspektywie przełoży się na wzrost liczby osób wyedukowanych.