Asset Publisher Asset Publisher

Rajd rowerowy "Na szagę przez Puszczę"

Puszcza Notecka nazywana w przeszłości Wielkim Lasem (Silva Magna) kryje jeszcze wiele tajemnic nawet dla jej mieszkańców.

Przez dwa dni przejedziemy rowerami ponad 140 km po niemal bezludnych leśnych ostępach śladami dawnych linii kolejowych,  traktów czy śródleśnych osad, po których dzisiaj pozostały już tylko nazwy. Poczujmy razem magię i rozległość tego lasu – przez wydmy do jezior.
 

WAŻNE INFORMACJE:

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się oraz akceptacja regulaminu Rajdu. Regulamin dostępny jest na Nadleśnictwa Potrzebowice.
Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wcześniejsza rejestracja internetowa:

* Formularz dostępny na stronach internetowych wszystkich współorganizujących imprezę nadleśnictw w terminie 19.08.2019-25.08.2019 r. z limitem 15 osób dla mieszkańców z terenu każdego nadleśnictwa.

Opłatę startową w kwocie 50 zł od osoby należy uiścić do dnia 27.08.2019 r.

* Zgłoszenia uczestnictwa od osób zamieszkujących poza terenami nadleśnictw wchodzących w skład LKP Puszcza Notecka oraz tych, które nie zakwalifikowały się w czasie pierwszego naboru przyjmowane będą w dniach 28.08.2019-04.09.2019 r. na stronie Nadleśnictwa Potrzebowice z limitem 30 osób.
           Opłatę startową w kwocie 50 zł od osoby należy uiścić do dnia 06.09.2019 r.

Maksymalna liczba uczestników to 150 osób; decyduje kolejność zgłoszeń
Osoby niepełnoletnie od 16 roku życia mogą startować za pisemną zgodą i pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego. 

 

Materiały do pobrania:

- regulamin IRR

- mapa z przebiegiem trasy