Asset Publisher Asset Publisher

Ponad 15 milionów złotych na inwestycje drogowe

Lasy Państwowe dofinansowują lokalne inwestycje w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych, które mają związek z prowadzoną gospodarką leśną. Możliwość wsparcia inwestycji drogowych to obopólna korzyść – wyremontowane drogi usprawniają prowadzenie gospodarki leśnej, a zyskują na tym również ich inni użytkownicy. Działania te są prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych.

24 sierpnia z rąk Edwarda Siarki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Bartosza Michała Bazeli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego odebrali symboliczne promesy.

 

Wartość wszystkich inwestycji to ponad 40 milionów złotych. Dofinansowana kwota stanowi niemal 40% wartości zadań inwestycyjnych służącym nie tylko gospodarce leśnej, ale przede wszystkim lokalnym mieszkańcom. Przekazanie promes jest jedynie symbolicznym aktem obrazującym współpracę Lasów Państwowych z samorządem, która daje realne efekty.

 

Pieniądze z Funduszu Leśnego trafiły do powiatów: wałeckiego, złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego. Na dofinansowanie mogą również liczyć gminy Lipka i Okonek. Wspólne inwestycje drogowe są dofinansowane w wysokości nawet 80%!

 

Fundusz Leśny jest ważnym mechanizmem zarówno dla Lasów Państwowych jak i samorządów lokalnych. Lasy Państwowe dofinansowują lokalne inwestycje w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych, które mają związek z prowadzoną gospodarką leśną. Możliwość wsparcia inwestycji drogowych to obopólna korzyść – wyremontowane drogi usprawniają prowadzenie gospodarki leśnej, a zyskują na tym również ich inni użytkownicy. Działania te są prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych.

 

Dziś z rąk Ministra Edwarda Siarki  i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Bartosza Michała Bazeli  promesy o łącznej wartości 15 200 000zł otrzymali :

 

Starosta wałecki na następujące zadania :

 • Remont drogi powiatowej nr 2321z na odcinku Przelewice-Pieczyska-Droga wojewódzka 177 - etap II o wartości  1 011 700,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Nakielno-Strączno" 
  o wartości 1 700 000,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Kolonia Hanki - Jadwiżyn;
  o wartości 1 200 000,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2323Z na odcinku Golce-Zdbice" 
  o wartości 1 400 000,00 zł

Starosta złotowski na następujące zadania :

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1054P od drogi nr 190 do miejscowości Buntowo"
  o wartości 999 700,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej 1026P na odcinku Józefowo – Kiełpin
  o wartości 854 600,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1037P Lipka - Mały Buczek        
  o wartości 526 300,00 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1036P w miejscowości Białobłocie
  o wartości 648 700,00 zł

Starosta pilski na następujące zadania :

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1172P Stara Łubianka Dobrzyca o wartości 808 500,00 zł

Starosta chodzieski  na następujące zadania:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - ETAP II i III" o wartości 1 679 998,85 zł

Starosta czarnkowsko-trzcianecki na następujące zadania:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1341 Gębice -Wyszyny” - Etap II" 1
  o wartości 831 000,00 zł

Burmistrz Okonka na następujące zadania:

 • Przebudowa drogi gminnej 100022P Okonek - Chwalimie o wartości  428 800,00 zł

Wójt Gminy Lipka na następujące zadania:

 • Przebudowa drogi gminnej w Batorówku" o wartości  1 304 752,73 zł

Dzisiejszą uroczystość swoją obecnością uświetnili posłowie Krzysztof Czarnecki, Marta Kubiak, Marcin Porzucek oraz Czesław Hoc.