Asset Publisher Asset Publisher

Podpisano porozumienie

15 lipca 2022r. pomiędzy 12. Bazą Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile zostało zawarte porozumienie, w ramach którego realizowane będą wspólne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Porozumienie podpisali Dowódca 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych pułkownik pilot Marcin Szubiński oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
dr inż. Andrzej Brusiło. Przy podpisywaniu porozumienia obecni byli również Zastępca Dowódcy 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych pułkownik Leszek Krywiak, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Pile dr inż. Sławomir Majewski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Mirosławiec Paweł Olszacki.


Zawarte porozumienie ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy stronami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności usprawnienie procedur uzyskiwania zgód
na wykorzystywanie lotniska do prowadzenia akcji gaśniczych. Możliwość lądowania samolotów Dromader oraz ich tankowania wodą w bazie w Mirosławcu przyczyni się do bardziej efektywnego gaszenia pożarów w nadleśnictwach położonych w północno - zachodniej części RDLP w Pile.

Lasy Państwowe mają własny system lotniczej ochrony przeciwpożarowej. Co roku na ten cel przeznaczają  ponad 100 mln zł, z tego blisko 30 proc. pochłaniają koszty czarterowania ponad 40 samolotów i śmigłowców gaśniczych oraz patrolowych, które również są wykorzystywane do zabiegów agrotechnicznych w lasach. Przetargi na 6-miesięczne zabezpieczenie lotnicze organizuje corocznie Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

Na lądowiskach w Krępsku koło Piły i w Herburtowie w okolicy Krzyża stacjonują trzy samoloty gaśnicze M-18 B Dromader i jeden samolot patrolowy Cessna 172. Sprzęt ten wykorzystywany jest w akcjach gaśniczych na terenach nadleśnictw RDLP w Pile. Dromadery cały czas są
w gotowości do startu. Na skuteczność lotniczego gaszenia pożarów ma wpływ odległość do najbliższego lotniska, gdzie samolot po wylądowaniu może zatankować około 2000 l wody.

Wykorzystanie bazy w Mirosławcu znacząco skróci czas dolotu do powstających w tych rejonach pożarów.