Asset Publisher Asset Publisher

Porozumienie między RDLP w Pile a 12 Wielkopolską Brygadą WOT

Wsparcie logistyczne, szkolenia Przysposobienia Wojskowego Leśników główne założenia porozumienia o współpracy podpisanego 28 marca w RDLP w Pile.

Wzajemne przekazywanie informacji o zagrożeniach, wsparcie logistyczne, a przede wszystkim szkolenia Przysposobienia Wojskowego Leśników to jedne z głównych założeń porozumienia o współpracy podpisanego 28 marca między Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile a 12. Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej.

 

28 marca p.o. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Bartosz Michał Bazela podpisał porozumienie o współpracy z 12. Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej reprezentowaną przez cz.p.o. ppłk Dariusza Wyrzykowskiego. Porozumienie to początek drogi, mającej na celu szkolenia pilskich leśników w ramach

Przysposobienia Wojskowego Leśników, zgodnie z Zarządzeniem Nr 108 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 21 grudnia 2022 r.

 

– Służba leśna we wszystkich strategiach obronności kraju jest wymieniana jako ta grupa osobowa stanowiąca wsparcie dla WOT w godzinie "W" czy w kryzysowej sytuacji. Porozumienie ma pogłębić tę bardzo dobrą współpracę – mówi Bartosz Michał Bazela, p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

 

Porozumienie swoim zakresem obejmuje obszary takie jak wsparcie logistyczne, wzajemne przekazywanie informacji o zagrożeniach, działania edukacyjne w zakresie wiedzy ekologicznej i patriotyczno-obronnej, jak również przedsięwzięcia na rzecz lokalnych społeczności. Istotnym elementem wzajemnej współpracy są szkolenia, które realizowane będą w ramach Przysposobienia Wojskowego Leśników.

 

Lasy Państwowe realizują program pn. Przysposobienie Wojskowe Leśników, nawiązujący do organizacji proobronnej działającej w latach 30. XX wieku. Współcześnie cele są podobne – to powszechne szkolenia z zakresu obronności. Kursy w ramach programy mają też na celu przygotowanie pracowników Lasów Państwowych do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, zarówno w czasie pokoju, jak i podczas konfliktów. Ich program obejmuje medycynę ratowniczą, topografię, zapoznawcze szkolenie strzeleckie, informacje o środkach łączności.