Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do Zespołów Lokalnej Współpracy w Nadleśnictwach Człopa, Tuczno i Wałcz

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zaprasza do konsultacji w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile zaprasza osoby i organizacje lokalne zainteresowane problematyką zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej do konsultacji w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy (ZLW).

Zespoły będą powoływane w nadleśnictwach: Człopa, Tuczno, Wałcz.

Zadaniem Zespołów Lokalnej Współpracy będzie przeprowadzenie konsultacji projektu lokalizacji lasów o zwiększonej funkcji społecznej oraz planu niezbędnych działań gospodarczych i ochronnych zmierzających do ich bezpiecznego udostępnienia. Prace zespołu prowadzone będą w czterech grupach interesariuszy: samorządowej, społecznej, naukowej i przedsiębiorców.

Nabór do Zespołów Lokalnej Współpracy będzie prowadzony w terminie do 11.04.2023 r.

Udział w ZLW jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz: https://ankiety.pila.lasy.gov.pl/index.php/996932?lang=pl

lub telefonicznie pod numerem:

- w Nadleśnictwie Człopa –  tel. 67 259 10 63 wewn. 50; tel. kom. 604 257 306

- w Nadleśnictwie Tuczno –  tel. 67 259 37 90; tel. kom. 735 054 296

- w Nadleśnictwie Wałcz–  tel. 67 250 0894; tel. kom. 668 459 008