Asset Publisher Asset Publisher

Odpowiedzialność za słowa

W minionym tygodniu odbyła się narada rzeczników prasowych i osób odpowiadających za prowadzenie mediów społecznościowych z rzecznikiem RDLP w Pile. Pan Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Andrzej Brusiło, ciepło i serdecznie przywitał wszystkich uczestników spotkania.

Pan Dyrektor podkreślił rolę pracowników Lasów Państwowych w komunikacji zarówno w sytuacjach kryzysowych jak w życiu codziennym. Współczesna rzeczywistość stawia przed nami wiele wyzwań i na te wyzwania, powinniśmy się przygotować, zaznaczył Pan Dyrektor.
W czasie spotkania dominował temat poprawnej komunikacji i nawiązywania dobrych relacji z otoczeniem w celu pokazywania Lasów Państwowych jako marki.
Rozpoznawalnej grupy zawodowej, która składa się z ekspertów w swojej dziedzinie, dla których las jest w dużej części pasją.Przedstawialiśmy zagrożenia dla ekosystemów leśnych, związane z globalnymi zmianami klimatu i w jaki sposób mamy o tych zagrożeniach informować otoczenie, bo zdrowy las to zdrowe społeczeństwo, powtarzano.Zgłaszaliśmy problemy, które napotykamy w pracy i o realnych sposobach ich rozwiązania. Omawialiśmy strategię postępowania w sytuacjach kryzysowych, gdy takie będą miały miejsce.

Człowiek potrzebuje obrazów, który mógłby go zainteresować, skupić na sobie uwagę, ale pamiętajmy, że nasze słowa są bardzo ważne.


Bardzo dziękuję Wszystkim obecnym za miłą atmosferę spotkania.

Darz Bór!

Maria Bajsarowicz