Asset Publisher Asset Publisher

Ocieplenie klimatu – mit czy fakt?

Na spotkaniu w Wałczu na temat zmian klimatu rozmawiali naukowcy, samorządowcy i leśnicy.

W konferencji „Wpływ zmian klimatu na zasoby przyrodnicze województwa zachodniopomorskiego”, która odbyła się 16 – 17 września, uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiciele samorządów, Parków Narodowych, RDOŚ w Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie Wlkp., WFOŚiGW w Szczecinie oraz leśnicy z RDLP w Szczecinie, Szczecinku i Pile.

Tematem przewodnim wszystkich prelekcji były konsekwencje zmian klimatu oraz poszukiwanie metod zmniejszenia ich oddziaływania na środowisko naturalne. Jak wykorzystać w tym celu nowoczesne technologie, jakimi narzędziami możemy posłużyć się by uzyskać rzetelną ocenę naszych działań, czy w obliczu zmian klimatycznych możliwe jest przywrócenie przyrodzie gatunków które od lat nie występują w danym regionie, jak pod wpływem klimatu zmieniają się funkcje niektórych siedlisk, jakie wprowadzać działania adaptacyjne i skąd na to brać fundusze? To zestaw pytań na które próbowali odpowiedzieć prelegenci.

Prof. dr hab. Janusz Olejnik z UP w Poznaniu opowiadał o wpływie CO2 na warunki pogodowe na Ziemi.
– Jak podaje NASA ostatnie 5 lat to najbardziej gorące lata w naszej historii na Ziemi… Musimy obniżyć emisję dwutlenku węgla. Ludzkość nigdy nie żyła w tak złych warunkach, nigdy nie oddychaliśmy tak złym powietrzem– stwierdził Olejnik. - Katastrofalne powodzie, huragany, trąby powietrzne, długotrwałe susze i pożary to będzie nasza codzienność.

 

 

Pomimo roztoczenia przed słuchaczami wizji armagedonu, profesor w swoim wykładzie wskazał rozwiązania, które mogą spowolnić proces ocieplania temperatury na Ziemi. Jednym z nich jest wykorzystanie ekosystemów leśnych do pochłaniania dwutlenku węgla.

Wykorzystanie technologii geomatycznych jako narzędzi oceny stanu środowiska było tematem wystąpienia doktora Pawła Strzelińskiego z UP w Poznaniu. Opisując praktyczne wykorzystanie lotniczego i naziemnego skaningu laserowego, zdjęć hemisferycznych, zdjęć satelitarnych oraz systemu mobilnego kartowania  udowodnił ich przydatność do precyzyjnego określenia zasobów leśnych.

Konsekwencją zmian klimatu jest ustępowanie wielu gatunków roślin i zwierząt z pierwotnie zajmowanych siedlisk. Ich przetrwanie zależy od zdolności adaptacyjnych. Próbę reintrodukcji rysia w północnej Polsce podjęło Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Efekty działań na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego  przedstawił uczestnikom konferencji Maciej Tracz, wiceprezes stowarzyszenia, znanego również z realizacji działań na rzecz żubrów.

Od lat traktujemy torfowiska jako ekosystemy magazynujące wodę i węgiel, ochładzające temperaturę. Zagrożenia związane z nieracjonalnym ich wykorzystywaniem oraz zmianą ich funkcji w środowisku zaprezentowała Eliza Grabowska z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Zapobieganie przekształcaniu torfowisk wymaga znacznych nakładów finansowych. O możliwościach pozyskania funduszy na działania ochronne omówił Andrzej Grzana z WFOŚiGW w Szczecinie.

Część plenarną konferencji zakończyły wystąpienia zastępcy dyrektora RDLP w Pile Marcina Chirrka i specjalisty ds. ochrony przyrody w RDLP w Pile Krzysztofa Dymka będące wprowadzeniem do sesji terenowej, która odbyła się następnego dnia.

W trakcie sesji terenowej uczestnicy dostali możliwość wzięcia udziału w jednej z dwóch proponowanych przez organizatorów tras. Na trasie pierwszej zapoznali się z projektem Leśnych Gospodarstw Węglowych realizowanym na terenie Nadleśnictwa Tuczno. Jest to jeden z programów rozwojowych Lasów Państwowych, prowadzony ze względu na postępujące zmiany klimatyczne i konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Projekt ma następujące zadania: zwiększenie ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę, redukcję emisji z obszarów podmokłych oraz magazynowanie węgla na składach drewna.  Uczestnicy drugiej trasy brali udział w spływie kajakowym Piławą - rzeką położoną na granicy województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Po spływie uczestniczyli w dyskusji na temat problemów związanych z funkcjonowaniem form ochrony przyrody i zarządzaniem nimi  na pograniczu województw.