Asset Publisher Asset Publisher

Nowi Nadleśniczowie

4 maja 2021 roku Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Andrzej Brusiło powołał Nadleśniczych Nadleśnictw Trzcianka i Wałcz.

Nadleśniczym Nadleśnictwa Trzcianka został Pan Radosław Gostołek, który od lipca 2020 roku pełnił obowiązki Nadleśniczego. Nadleśniczy ukończył studia inżynierskie oraz magisterskie na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a w chwili obecnej kończy studia doktoranckie w Katedrze Ekonomiki Leśnictwa również na UP w Poznaniu.

Na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz został powołany Pan Wojciech Gdaniec, również absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, hodowli lasu i gospodarki łowieckiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Nadleśnictwie Jamy RDLP w Toruniu, a następnie kontynuował w Nadleśnictwie Drawno RDLP w Szczecinie, gdzie przez ostatnie 10 lat pełnił funkcję Zastępcy Nadleśniczego.