Asset Publisher Asset Publisher

Nowe domy dla rybołowów

15 marca 2021 r. w Nadleśnictwie Wałcz zamontowano 4 platformy na słupach wysokiego napięcia. Są to ostatnie z 20 zamontowanych tego typu platform w ramach realizacji projektu „Ochrona rybołowa (Pandion haliaetus) na wybranych obszarach Natura 2000”.

Miłośnicy ptaków z pewnością doskonale pamiętają pierwszą w Polsce transmisję online ze znajdującego się na słupie energetycznym gniazda rybołowów z Nadleśnictwa Lipka. Także doświadczenia z Niemiec pokazują, że rybołowy chętnie wybierają takie stanowiska. Obecnie niemal jednej trzecia  populacji rybołowów w Niemczech (ok. 250 par) gniazduje na słupach wysokiego napięcia. Zdarza się, że na kolejnych słupach oddalonych od siebie o 500 metrów znajduje się kilkanaście gniazd.

Montaż platform na słupach nie jest prosty, wymaga odpowiedniego sprzętu, doświadczonych monterów, a przede wszystkim wyłączenia napięcia w liniach o znaczeniu strategicznym dla kraju.

 

W ramach realizacji projektu LIFE montowane były też platformy na drzewach. W sześciu nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zainstalowano je w 25 miejscach, starannie wybranych przez ornitologów z Komitetu Ochrony Orłów i leśników. Niektóre z nich są już zasiedlone i to nie tylko przez rybołowy. Na jednej z platform, w Nadleśnictwie Wałcz, zadomowił się inny bardzo rzadki ptak drapieżny - sokół wędrowny (Falco peregrinus) co pokazuje, że działania ochronne na rzecz jednego gatunku przynoszą korzyści wielu innym, równie cennym przyrodniczo.

Projekt „Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” to wspólne działanie DGLP (koordynator przedsięwzięcia), 20 nadleśnictw położonych na północy Polski oraz KOO, który od lat podejmuje próby ocalenia gatunku

Więcej o projekcie znajdziecie na stronie: http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/nowatorski-projekt-ochrony-rybolowa