Asset Publisher Asset Publisher

Nie żyje Józef Partyka pierwszy Dyrektor OZLP w Pile

Wielki i sprawny organizator człowiek niezłomny, o wysokim poczuciu moralności, kultury osobistej i z wielkim sercem dla innych ludzi – tak wspominają Go współpracownicy.

Józef Partyka pracę w Lasach Państwowych rozpoczął w 1956 roku. Stanowisko dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Pile pełnił od 1.01.1978 r. do 30.06.1990 r.  Długo zabiegał o utworzenie Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Pile.

- Od października 1977 roku trwała budowa siedziby OZLP w Kalinie. Zajęło to nam trzy miesiące. Trochę dłużej trwało budowanie kadry. Najwięcej ludzi zatrudniłem z nadleśnictw Podanin i Zdrojowa Góra, a także z Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinku – wspominał w 2018 roku pierwszy Dyrektor OZLP w Pile.  
Podczas powstawania nowego Okręgowego Zarządu LP dużym wyzwaniem był rozmiar zadań z zakresu gospodarki leśnej oraz kompleksowa obsługa podległych nadleśnictw w zakresie kadrowym, zaopatrzeniowym i technicznym. Dyrektor Partyka w czasach swojego urzędowania zmagał się dużymi szkodami od śniegołomów, gradacją brudnicy mniszki, budową dróg, osiedli leśnych i leśniczówek. Także powołał do życia nadleśnictwa Wronki, Krucz, Lipka, Kaczory i Tuczno.

Dyrektor Józef Partyka swoim oddaniem i ciężką pracą dobrze służył pilskim lasom. Praca na rzecz lasu była jego pasją. W lesie, który był dla Niego całym życiem, zostawił swoje serce.

              
Dyrektor Józef Partyka w trakcie pracy w Lasach Państwowych został odznaczony:            
Brązowym medalem za działalność łowiecką w 1966 roku.            
Złotą Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju Województwa Pilskiego w 1976 roku.       
Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1977 roku.      
Złotą Odznaką OHP w 1977 roku.             
Złotą Odznaką ZZPL i PD w 1978 roku.     
Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju Piły w 1980 roku.                         
Złotą odznaką za zasługi dla kolarstwa polskiego w 1980 roku.     
Złotym Krzyżem Zasługi w 1983 roku.      
Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa w 1983 roku.         
Brązową odznaką za zasługi w ochronie porządku publicznego w 1983 roku.
Podczas uroczystości 40-lecia RDLP w Pile w 2018 roku został uhonorowany wyróżnieniem „Pilska Brekinia” za zaangażowanie w działania na rzecz pilskich lasów.

              
Msza Święta Pogrzebowa odprawiona zostanie 30 września br. o godz. 10:30 w Kościele św. Floriana w Chodzieży.
Wyprowadzenie Zmarłego z kaplicy dolnej na Cmentarz Parafialny w Chodzieży nastąpi w poniedziałek 30 września 2019 r. o godzinie 11:40.