Asset Publisher Asset Publisher

Narada dyrektorów regionalnych

3/4 Polek i Polaków uważa, że to Polska powinna sprawować kontrolę nad naszymi lasami

napisała na swoim profilu na Twitterze Pani Anna Moskwa Minister Klimatu i Środowiska, która uczestniczyła w naradzie dyrektorów regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i odniosła się do planów Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego dotyczących przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajowych do kompetencji wspólnych UE.

Rozmawialiśmy między innymi o naszym mocnym zaangażowaniu na forum międzynarodowym – napisała Pani Minister.Na spotkaniu obecny był Pan Edward Siarka Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.

Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
i zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym odbyła się
w dniach 6–7 lutego 2023 r. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym ''Nagórzyce".