Asset Publisher Asset Publisher

IV Submisja Drewna Szczególnego w RDLP w Pile

6 marca odbędzie się IV Submisja Drewna Szczególnego, wybranego spośród najlepszego drewna z terenu ośmiu nadleśnictw RDLP w Pile.

Na terenie Nadleśnictwa Jastrowie, na placu ekspozycyjnym w Ptuszy, zgromadzono ok. 460 m3 drewna tartacznego, głownie dębu (440 m3), a także buka i jesionu. Drewno będzie udostępnione do oględzin od 25 lutego do 5 marca. Rozstrzygnięcie submisji nastąpi 6 marca 2019 r. w siedzibie RDLP w Pile. Surowiec oferowany przez RDLP w Pile posiada certyfikaty PEFC i FSC, potwierdzające prowadzenie racjonalnej, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, zgodnej z międzynarodowymi standardami.


Szczegółowe warunki udziału w submisji zostały określone w regulaminie. Wszelkie dodatkowe informacje na temat organizowanej submisji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Drewnem RDLP w Pile pod numerem telefonu: 600-221-122.

Submisja drewna cennego polega na licytowaniu wybranych sztuk drewna tartacznego poprzez składanie pisemnych ofert. Drewno przeznaczone na submisję jest wybierane i poddawane wstępnej ocenie już na etapie szacunków brakarskich. Brakarze (pracownicy regionalnej dyrekcji lasów państwowych, specjalizujący się w ocenie jakościowej surowca drzewnego) szczególnie bacznie śledzą każdą informację od leśniczych o możliwości pozyskania wyjątkowego drewna tartacznego. Po dokonaniu szczegółowej weryfikacji brakarze podejmują decyzję o (nie)zakwalifikowaniu każdej proponowanej sztuki jako drewna szczególnego.