Asset Publisher Asset Publisher

Historia lasem porosła

W Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj – Zamek odbyła się konferencja naukowa „Historia lasem porosła”. Organizatorem konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Sarbia oraz Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas konferencji wręczone zostały dwa Kordelasy Leśnika Polskiego. Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Andrzeja Brusiło uhonorowani zostali prof. dr hab. Andrzej Michałowski oraz dr Jarosław Rola.

Dziś prawdziwe odkrywanie nie polega na odkrywaniu nowych lądów, lecz patrzeniu na świat
z nowej perspektywy podkreślał dr Jarosław Rola. Należy wypracować zasady koordynowania
i kontrolowania działań związanych z ochroną odkrywanych stanowisk archeologicznych
w lasach oraz reagować na sytuacje doraźne, które mają miejsce. Nie da się prowadzić badań archeologicznych bez ścisłej współpracy z Lasami Państwowymi i archeologami – mówił dr Rola.


Archeologia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, korzystających z dorobku wielu nauk mówił prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak, podczas wykładu poświęconego perspektywom kształcenia przyszłych leśnych archeologów. Nie ukrywał, że program kształcenia dla takiego kierunku musiałby zostać wspólnie przygotowany przez uniwersytet oraz Lasy Państwowe. Pierwszy krok już został zrobiony Wydział Archeologii UAM jako pierwszy w Polsce, wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile oraz Muzeum Okręgowym w Pile przeprowadził warsztaty z zakresu leśnictwa dla studentów archeologii.

Mam nadzieję, że pomysł uruchomienia archeologii leśnej jako kierunku studiów podyplomowych doczeka się realizacji, tak jak na Uniwesytecie Rolniczym w Krakowie, uruchomiono studia podyplomowe Pszczelarstwo. To był efekt współpracy pracowników uczelni i Lasów Państwowych– mówił Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Pile dr inż. Andrzej Brusiło.


O magnetometrii jako metodzie, która sprawdza się w warunkach leśnych mówił,
dr Jakub Niebieszczański. Archeologia korzysta z dorobku innych dziedzin w celu dotarcia do wiedzy o historii człowieka. Wraz z rozwojem badań zajmujących się poznaniem budowy wnętrza Ziemi metody geofizyczne zakorzeniły się w praktyce archeologicznej i o stosowaniu tych metodach mówił, w swoim wykładzie dr Niebieszczański.
O tym co leśnikom może dać analiza magnetometryczna opowiadał Cezary Bahyrycz
na przykładzie badań prowadzonych na terenach zalesionych.
Dlaczego chemik mówi o archeologii - takie pytanie postawił na początku swojego wykładu
prof. dr hab. Przemysław Niedzielski. To właśnie jako chemik wszedł w skład projektu badawczego „Bałkańsko-Egejski Projekt Dendrologiczny”.
Wiktoria Ratajczak przekonywała, że warto leśne cmentarzyska kurhanów udostępniać zwiedzającym.
W roku 2015 na terenach Nadleśnictwa Sarbia dokonano odkrycia lokalizacji cmentarzyska kurhanowego z okresu rzymskiego. Dzięki temu odkryciu sarbscy leśnicy podjęli wyzwanie związane z ochroną archeologiczną dziedzictwa kultury podkreśli Nadleśniczy Damian Szcześniak. Każdy rok prowadzonych badań był inny i dostarczył nowych danych budując unikatową wiedzę – podkreślał prof. dr hab. Andrzej Michałowski.

O zasobach archeologicznych dziedzictwa kulturowego nadleśnictw z terenu RDLP w Szczecinku mówił Tomasz Babiak z BULiGL w Szczecinku.

Historię związaną z archeologą leśną na terenie pilskiej dyrekcji przybliżył w swoim wystąpieniu Rafał Deus z RDLP w Pile.

Drzewostany kryją liczne grodziska i kurhany, na wielkie odkrycia czekają pozostałości licznych osad, obozowisk i relikty aktywności ludzi ze wszystkich okresów archeologicznych. Zadanie to stoi przed archeologią leśną – powiedział dr Rola.

Obejrzeć transmisję z konferencji można na kanale YT :

https://www.youtube.com/watch?v=QijamGbtC6c