Asset Publisher Asset Publisher

Egzamin kwalifikujący na staż

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych w przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc w danej jednostce, przeprowadza się na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż.

           W związku z przekroczeniem limitu wolnych miejsc na staż, egzamin kwalifikujący odbędzie w dniu 14 października 2021 roku (czwartek):

  • godz. 09:00 – absolwenci wykształceniem wyższym leśnym (zgodnie z otrzymaną korespondencją indywidualną),
  • godz. 10:00 – absolwenci wykształceniem wyższym leśnym (zgodnie z otrzymaną korespondencją indywidualną),
  • godz. 11:00 – absolwenci wykształceniem średnim leśnym (zgodnie z otrzymaną korespondencją indywidualną),
  • godz. 12:00 – absolwenci wykształceniem średnim leśnym (zgodnie z otrzymaną korespondencją indywidualną),

w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile przy ul. Kalina 10 (wejście przy sali narad).

Proszę o przybycie min. 10 minut przed rozpoczęciem egzaminu w celu potwierdzenia tożsamości. Egzamin odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wejście na salę egzaminacyjną tylko w maseczce.

 

Zakres tematyczny egzaminu obejmuje:

  • Ustawę z dnia 28 września 1991 roku o lasach z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1275),
  • Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 1098),
  • "Instrukcję ochrony lasu" stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 roku,
  • "Zasady hodowli lasu" stanowiące załącznik do Zarządzenia nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku,
  • Normy i warunki techniczne mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w PGL LP (Portal Leśno-Drzewny, zakładka normy).

Egzamin nie dotyczy absolwentów z wykształceniem innym niż leśne oraz osób, które nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na staż.

W przypadku nieotrzymania korespondencji indywidualnej proszę o kontakt ze Specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi – Agnieszką Łojek (tel. 882 808 367).