Asset Publisher Asset Publisher

Czy został skażony las w Nadleśnictwie Kaczory?

Do gleby w lesie na terenie Nadleśnictwa Kaczory dostały się substancje z nielegalnego składowiska odpadów.

W niedzielne popołudnie 28 lipca Straż Leśna z  Nadleśnictwa Kaczory  została powiadomiona, że w  miejscowości Dziembowo w bezpośrednim sąsiedztwie lasu znajdują się pojemniki  z nieznaną substancją chemiczną. Na miejscu stwierdzono  5 paletopojemników DPPL o pojemności 1000 litrów każdy.
Z pojemników widoczne były wycieki  odpadów ropopochodnych w kierunku lasu. Oprócz Straży Leśnej udział w akcji brała Straż Pożarna PSP Piła, OSP Kaczory, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Piły, Policja oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Pile, którzy ujawnili na terenie jednej z posesji we wsi dodatkowe pojemniki.
- Inspektor, który rozpoczął kontrolę stwierdził duże ilości odpadów,  to jest ponad 130 paletopojemników DPPL o pojemności 1000 litrów każdy, ponad 170 beczek 200 litrowych, kilkadziesiąt pojemników o mniejszej pojemności, w których były odpady polakiernicze głównie, ropopochodne. Z kilku tych pojemników dokonano zrzutu odpadów o  konsystencji półpłynnej do gruntu. Więc mamy tutaj po pierwsze miejsce nielegalnego składowania odpadów i także z zanieczyszczeniem środowiska – powiedział Marek Duraj  kierownik pilskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na antenie lokalnej telewizji Asta.
Na miejscu zostały pobrane próbki do badań. W ciągu kilku najbliższych dni powinny być znane dokładne wyniki badań tych próbek, a także  czy doszło do skażenia gleby i wód gruntowych.