Asset Publisher Asset Publisher

Bohaterowie naszych czasów

W Centrum Promocji Lasów Państwowych RDLP w Pile odbyła się konferencja „Leśnicy w służbie Wielkopolsce” połączona z wręczeniem odznaczeń państwowych i leśnych.

Od rana trwały ostatnie przygotowania do tego ważnego wydarzenia. Rozlegały się sygnały myśliwskie, a ze sceny dobiegały głosy prowadzących, którzy szlifowali ostatnie zdania w scenariuszu.
Zjechali się zaproszeni goście ze świata nauki i polityki. Emerytowani i obecni pracownicy Lasów Państwowych, nadleśniczowie, kierownictwo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz nasi sympatycy.
Konferencja rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Andrzej Brusiło, który przywitał wszystkich obecnych. W imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego wystąpiła Dyrektor Delegatury Arleta Galla.
Następnie dr hab. Arkadiusz Słabig i Jerzy Tarkowski przybliżyli sylwetki bohaterów-leśników walczących o niepodległą Polskę. -Las jest milczącym świadkiem wielu przełomowych dla Polaków wydarzeń - powiedział Aleksander Słabig, opisując działania konspiracyjne na obszarze Puszczy Noteckej. Jerzy Tarkowski swoją opowieścią przeniósł nas do czasów zaborów, opisując dokonania wielkopolskich leśników. W tej wzniosłej atmosferze odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz wyróżnień leśnych.
Odznaczenia w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczyli Dyrektor Delegatury w Pile Arleta Galla w asyście dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr. inż. Andrzeja Brusiło.
Odznaczenia otrzymali:
Złoty Krzyż Zasługi: Stanisław Gajowski, Jerzy Tarkowski i pośmiertnie Anna Tomczyk.
Srebrny Krzyż Zasługi: Zenon Jasiński
Brązowy Krzyż Zasługi: Bernard Majer
Medal Złoty: dr inż. Roman Bartol, Jadwiga Górzna, pośmiertnie Zenon Graś, pośmiertnie Tadeusza Grupiński, Paweł Kałużyński, Marian Kuś, Ryszard Standio.
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości: otrzymała pośmiertnie Anna Tomczyk.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Paweł Kałużyński, który podziękował za otrzymane wyróżnienia, które są wynagrodzeniem za wieloletnią, oddaną pracę.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile dr inż. Andrzej Brusiło uhonorował Kordelasem Leśnika Polskiego następujące osoby: Anna Wankiewicz, Maria Bardzińska, Arleta Magdalena Dymek, Dariusz Wiatrowski, Leszek Stankiewicz, Mieczysław Błądek, Anna Arieta Salas, Jan Misiak ,Piotr Rzymski, Tadeusz Szrama, Beata Kostrzewska, Leszek Zydor, Grzegorz Polaczek, Marek Landowski, Zdzisława Palacz, Urszula Lisowska, Henryk Berczyńsk, Grażyna Wolska, Teresa Błaszczyk, Aleksander Krakowiak.  Dyrektor dr. inż. Andrzeja Brusiło podkreślił, że „Kordelas jest wyrazem wdzięczności, za długoletnią pracę i zasługi dla rozwoju polskich lasów. Jest najwyższym leśnym odznaczeniem”.

Cechówkę ozdobną leśnika otrzymali: Marek Król, Krzysztof Senger, Jacek Koza, Wojciech Kowalski, Jan Stańczyk, Mirosław Tecław, Ryszard Pomagalski, Grzegorz Dymek.
-Gratuluję wszystkim nagrodzonym i życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej- w imieniu osób odznaczonych powiedział Aleksander Krakowiak.
Ten dzień zostanie na długo w pamięci nie tylko dla osób odznaczonych, ale wszystkich, którzy mieli zaszczyt uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Składamy gratulacje wszystkim osobom wyróżnionym i życzymy kolejnych sukcesów oraz długich lat w zdrowiu. Darz Bór!