Asset Publisher Asset Publisher

Akcja „Łączą nas drzewa”

Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz leśnicy posadzili miododajne lipy przy Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju – Zamku w Nadleśnictwie Krucz. Wspólne sadzenie lasu, będące częścią ogólnopolskiej akcji #ŁącząNasDrzewa, odbyło się 14 maja 2021 roku.

W sadzeniu wzięli udział m.in. Edward Siarka – sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa, Grzegorz Piechowiak - sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych,  Krzysztof  Czarnecki – poseł na Sejm RP, Andrzej Brusiło – dyrektor RDLP w Pile oraz Jan Banacki dyrektor RDLP w Poznaniu. Wśród uczestników sadzenia nie zabrakło również lokalnych samorządowców, radnych sejmiku wojewódzkiego oraz przedstawicieli służb mundurowych. Pogoda i ogromne zaangażowanie uczestników wydarzenia sprzyjały sadzeniu drzew, dzięki czemu cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i w krótkim czasie posadzono 30 lip drobnolistnych.

Ogólnopolska kampania „Łączą nas Drzewa” została zainaugurowana przez prezydenta Andrzeja Dudę w Międzynarodowy Dzień Lasów. Pomysłodawcą projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, do akcji włączyły się też Lasy Państwowe. Główną ideą przedsięwzięcia jest pokazanie pracy leśników, którzy prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną łączą funkcje społeczne, gospodarcze i ochronne.

W ramach akcji chcemy pokazać dorobek Lasów Państwowych, czym jest polskie leśnictwo i zwrócić uwagę na to jak ważne są drzewa. To duże wyzwanie a dzięki takim wydarzeniom promujemy sadzenie drzew i wzbogacanie rodzimej przyrody. Chcemy zwrócić uwagę na to jak ważne są zróżnicowane biologicznie lasy, które dzięki temu są bardziej odporne na zjawiska przyrodnicze – mówi Edward Siarka, Pełnomocnik Rządu do Spraw Leśnictwa i Łowiectwa. – Warto pamiętać też o owadach zapylających dlatego w Goraju, na skraju Puszczy Noteckiej, posadziliśmy lipy, które są gatunkiem miododajnym i od zawsze związane z naszą kulturą.

Lasy Państwowe co roku sadzą blisko 500 milionów nowych drzew oraz gospodarują w taki sposób, że las odnawia się również samodzielnie. Dzięki takiej zrównoważonej gospodarce leśnej stale rośnie powierzchnia, zróżnicowanie wiekowe i gatunkowe, a także zasobność lasów jednocześnie zapewniając tak ważny i ekologiczny surowiec jakim jest drewno. Po II wojnie światowej lesistość Polski wynosiła 21%. Obecnie lasy pokrywają 30 % powierzchni kraju. To efekt pracy wielu pokoleń leśników i wszystkich osób zaangażowanych w sadzenie lasu.