Asset Publisher Asset Publisher

1 września 1939 r. - PAMIĘTAMY I BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ.

Przedstawiciele Nadleśnictwa Kaczory uczestniczyli w uroczystościach upamiętnienia 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

          1 września 2019 roku mija 80 lat od wybuchu II Wojny Światowej. Tego dnia Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory Tomasz Michnowicz wraz z pracownikami Nadleśnictwa Kaczory, osobami reprezentującymi Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic, uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Kaczorach i z mieszkańcami gminy Kaczory uczcili tą ważną dla wszystkich Polaków rocznicę, składając kwiaty i zapalając znicze w miejscu w którym 1 września 1939 roku o godzinie 1:40 w obronie naszych polskich granic zginął jakże ważny dla Polski, a w szczególności ważny dla naszej kaczorskiej ziemi strażnik graniczny kapral Piotr Konieczka. Więcej informacji o kapralu Piotrze Konieczce znajdą Państwo tutaj. Po apelu przy obelisku z tablicą pamiątkową, wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz w Śmiłowie, by przy grobach strażników granicznych Piotra Konieczki i Szczepana Ławniczaka uczcić minutą ciszy śmierć wszystkich poległych podczas II Wojny Światowej.
          Następnego dnia tj. 2 września przedstawiciel Nadleśnictwa Kaczory Adam Przypaśniak wraz z emerytowanym Leśniczym Ewarystem Peplińskim reprezentującym pokolenie "Dzieci Wojny" uczestniczyli w apelu szkolnym z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kaczorach, podczas którego jak co roku minutą ciszy uczczcono pamięć poległych w czasie II Wojny Światowej. Po apelu delegacje uczniów i przedstawicieli Nadleśnictwa Kaczory udały się na Wzgórza Morzewskie przed mogiłę poległych - rozstrzelanych przez Niemców w dniu 7 listopada 1939 roku mieszkańców powiatu chodzieskiego. Tutaj również złożono kwiaty zapalając znicze by w minucie ciszy uczcić pamięć wszystkich poległych.

          Fot. Adam Przypaśniak (tablica na mogile - Wzgórza Morzewskie)