Lista aktualności Lista aktualności

Zasadzili się na zdrowie

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile posadzili tysiąc sosen w ramach akcji #ZasadźSięNaZdrowie.

- To świetny pomysł, by w ten sposób uczcić 100 – lecie istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Posadzenie tylu drzew kosztuje wiele trudu, jednak przebywanie na świeżym powietrzu rekompensuje włożony w to wysiłek – powiedziała Danuta Kmieciak dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z Piły.
Uczestnicy wydarzenia dzielnie kopali jamki i z wielką uwagą oraz zaangażowaniem sadzili sosny, uważając przy tym, by nie zawijać korzonków. Jerzy Halicki Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaczory opowiadał jak ważne jest dobre wykonanie czynności sadzenia, gdyż ma to ogromny wpływ na wzrost i jakość życia drzewa.

Na pamiątkę tej akcji pracownicy pilskiej PSSE wkopali okolicznościową tablicę.

W dwudniowym sadzeniu wzięli udział wszyscy przedstawiciele pilskiej inspekcji sanitarnej, leśnicy z RDLP w Pile i Nadleśnictwa Kaczory.          
Akcja ma na celu uczczenie 100 – lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej i 95 – lecia Lasów Państwowych na kanwie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym
i Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych. Państwowa Inspekcja Sanitarna i Lasy Państwowe podczas wspólnej akcji w całej Polsce chcą zasadzić 16 tys. sadzonek drzew
i krzewów gatunków rodzimych na terenach zarządzanych przez LP.        
Podczas tej akcji pragniemy pokazać, że las jest doskonałym miejscem relaksu fizycznego
i psychicznego. Regularny kontakt z naturą ma pozytywny wpływ na zdrowie, sprzyja rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych czynników prowadzących do poprawy zachowania jakości życia ludzi.