Lista aktualności Lista aktualności

Szkolimy się!

Wróblowe, szponiaste, dzięcioły, blaszkodziobe, gnieżdżące się na drzewach, na ziemi, w dziuplach, gniazdach i inne ptaki które mają związek z lasem, to temat szkolenia, które odbywa się w Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju.

Szkolenie dla wszystkich pracowników terenowych pilskich nadleśnictw prowadzą członkowie Komitetu Ochrony Orłów. Opiekunem merytorycznym projektu jest Koordynator Regionu Wielkopolska KOO – profesor dr hab. Inż. Tadeusz Mizera. Poza nim zajęcia prowadzą ornitolodzy-leśnicy pracujący w nadleśnictwach RDLP w Pile. W trakcie zajęć uczestnicy mogą wysłuchać wykładów dotyczących stref ochrony ostoi ptaków, tendencji w populacji awifauny leśnej, dziupli, gniazd i sposobów rozpoznawania, który gatunek je zbudował.


Oczywiście, nikt po jednym dniu takich zajęć ornitologiem się nie stanie, ale… może choć kilka osób złapie bakcyla.

Zajęcia teoretyczne to tylko pierwsza faza projektu, którego celem jest przekazanie jak największej wiedzy ornitologicznej leśnikom i ułatwienie im podejmowania właściwych decyzji
w ich codziennej pracy. Kolejny etap odbędzie się we wrześniu. Każdy z pracowników terenowych weźmie udział w warsztatach ukazujących nie tylko ptasie zwyczaje ale też nasze leśne, dobre praktyki stosowane w celu zminimalizowania szkód które mogą powstać w trakcie prac gospodarczych. Istotnym elementem szkoleń jest ankieta, której uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące ochrony ptaków i ochrony przyrody.
Wyniki ankiety mają pomóc organizatorom szkoleń w opracowaniu vademecum zawierającego najważniejsze praktyczne informacje i porady.