Lista aktualności Lista aktualności

Unijne dofinansowanie dla pilskiej dyrekcji

Ponad 106 000 zł ze środków unijnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile.

Kwota ta stanowi 85 % całkowitych kosztów projektu edukacyjnego, w ramach którego powstanie dziesięć filmów o obszarach chronionych, znajdujących się na terenie pilskiej dyrekcji.

Umowa o przekazaniu dotacji została podpisana 13 kwietnia w Warszawie  przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Ryszarda Standio oraz Annę Król - Zastępca Prezesa NFOŚiGW.
Głównym celem projektu jest budowanie świadomości na temat potrzeb oraz właściwych metod ochrony przyrody, jak również korzyści z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu w szczególności w obszarach Natura 2000. W poszczególnych odcinkach oprócz charakterystyki danego terenu, jego walorów przyrodniczych i turystycznych będą zawarte treści instruktażowe dla ludności na temat poruszania się i zakresu korzystania z zasobów wskazanych obszarów. Filmy emitowane będą od grudnia br. w regionalnej telewizji. Materiał filmowy będzie również służył jako samodzielny przekaz edukacyjny, promujący ofertę turystyczną obszarów chronionych włączonych do sieci Natura 2000.
- Chcemy poprzez projekcje filmowe dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. To, co robimy w naszych ośrodkach edukacyjnych trafia głównie do dzieci i młodzieży, ale przyrodę „konsumują” również ludzie dorośli. Niestety, wiedza o tym, co w lesie można, a czego nie można robić, jest ciągle w społeczeństwie dość słaba, zwłaszcza w większych miastach. Ludzie czują się w lesie niepewnie, a tak być nie powinno. Przez ten program edukacyjny zamierzamy pokazać, że las może być przyjaznym i bezpiecznym dla wszystkich – powiedział Dyrektor RDLP w Pile Ryszard Standio.

Projekt jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, który jest wprowadzany w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska.