Lista aktualności Lista aktualności

Taki dzień się zdarza raz (…) na 215 lat

To był słoneczny, wrześniowy dzień, jakich w tym roku było wiele, ale tylko raz w swojej długiej historii, brać leśna Nadleśnictwa Podanin mogła być świadkiem nadania jednostce Sztandaru.

         Podniosłość chwili, wspomnienia, wzruszenia, ale też spokój i radość towarzyszyły Gościom, organizatorom i uczestnikom uroczystości. W ten słoneczny, jeszcze letni dzień, tj. 20 września 2018 r. zarówno w kościele parafialnym (kazanie wygłosił o. Eustachy Rakoczy, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości),  jak i podczas części oficjalnej, a także w kuluarach wybrzmiało wiele gratulacji, podziękowań oraz słów uznania za dotychczasową służbę polskim lasom. Uroczystość była więc doskonałym momentem na uhonorowanie pracy czynnych zawodowo leśników, poprzez wręczenie trzech Kordelasów Leśnika i trzech Cechówek.

215 lat działalności Nadleśnictwa splatało się z trudnymi czasami walki o Niepodległą, od II do III Rzeczypospolitej. W walce tej czynnie uczestniczyli leśnicy Nadleśnictwa Podanin, a jak zauważył w swoim przemówieniu Nadleśniczy Jacek Kulpiński, lasy ziemi chodzieskiej zawsze przyciągały ciekawe i nieprzeciętne osobowości. O Ich życiorysach, o bogatej historii możemy czytać w monografii pt. „Lasy i ludzie Nadleśnictwa Podanin”, opracowanej przez Pana Jerzego Tarkowskiego – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacyjnego Sztandaru.

      Serdecznie dziękujemy za obecność blisko 200 zaproszonym Gościom, reprezentującym lokalne samorządy, kulturę, oświatę, duchowieństwo, emerytowanym nadleśniczym i pracownikom jubileuszowego Nadleśnictwa oraz leśnikom wszystkich Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile - na czele z Panami Dyrektorami Sławomirem Kmiecikiem i Januszem Perkowskim - których obecność ubogaciła nasz jubileusz.

Obchodom towarzyszyła wystawa historyczna, ściśle związana z działalnością Nadleśnictwa Podanin. Na zakończenie wysłuchaliśmy koncertu Capelli Zamku Rydzyńskiego pt. „Muzyka lasem inspirowana”

      Atmosferę tamtego dnia, doskonale oddają słowa piosenki Zdzisławy Sośnickiej :

Taki dzień się zdarza raz
Tylko raz i więcej nie
Mocniej pachnie las
Dźwięcznej dzwoni śmiech
W takim dniu jak ten - jak ten!