Lista aktualności Lista aktualności

Święto Niepodległości Polski

W dniu 11 listopada obchodzimy w Polsce święto państwowe, które upamiętnia odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Po 123 latach zaborów, Rzeczpospolita Polska stała się ponownie państwem suwerennym.

To jedna z najważniejszych dat w historii polskiej państwowości. W dniu 11 listopada 1918 roku marszałek Józef Piłsudski został naczelnym wodzem wojsk polskich, a we francuskim Compiègne zawarto rozejm, który oznaczał klęskę Niemiec w I wojnie światowej. Upamiętnienie tego dnia stało się tożsame ze świętem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości” – głosiła ustawa z 1937 r.

W czasie II wojny światowej okupanci zwalczali wszelkie przejawy patriotyzmu, a po jej zakończeniu rząd Polski zniósł święto niepodległości. Oficjalne świętowanie polskiej niepodległości 11 listopada stało się możliwe dopiero po przyjęciu przez Sejm ustawy
15 lutego 1989 roku o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości.
 

„Dla upamiętnienia odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość” - głosiła preambuła ustawy
z 15 lutego 1989 roku o Narodowym Święcie Niepodległości.