Lista aktualności Lista aktualności

Sezon przeciwpożarowy ruszy niebawem

Już 16 marca 2020 roku rozpocznie się sezon dyżurów przeciwpożarowych na terenie wszystkich jednostek wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

W ostatnim czasie na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski została wzniesiona nowa wieża przeciwpożarowa. To jeden z elementów zintegrowanego systemu ochrony przeciwpożarowej, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa w lasach regionu pilskiego. Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu pożarów lasu są w szczególności długotrwałe okresy suszy i silne wiatry, a głównym sprawcą jest człowiek.

Dlatego tak ważne jest inwestowanie w rozbudowę i modernizację systemu przeciwpożarowego. Nowa wieża jest konstrukcją stalową, kratową, o wysokości 49 m i jest o 16 m wyższa od starej dostrzegalni. Poprzednia drewniana wieża nie spełniała już wymagań technicznych, a nadgryziona przez ząb czasu i warunki atmosferyczne konstrukcja, bez kosztownych napraw, nie pozwalała na dalszą jej eksploatację.

Przed leśnikami z Nadleśnictwa Kalisz Pomorski jeszcze wiele pracy. Zanim nowa wieża w pełni zastąpi starą, konieczne jest zamontowanie na niej instalacji odgromowej i kamery telewizyjnej w rozdzielczości fullHD, przesyłającej obraz do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego, z systemem wykrywania dymu SMOKE DETECTION. To innowacyjny program stworzony przez polskich inżynierów wykorzystywany m.in. w Kalifornii w USA i przekazany do Australii w ramach budowy australijskiego systemu ochrony przed pożarami wzorowanym na tym, który stosujemy w PGL LP. Dzięki temu będzie możliwe rozszerzenie zasięgu obserwacji oraz skrócenie czasu reakcji od momentu wybuchu pożaru do jego zlokalizowania i przekazania szczegółowych informacji do straży pożarnej. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski oraz w sąsiednich nadleśnictwach, a także ograniczyć straty spowodowane rozprzestrzenianiem się ognia.

Baza Nadleśnictwa Kalisz Pomorski jest jednym z elementów systemu ochrony przeciwpożarowej lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Spośród 20 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Pile, 6 jednostek zaliczonych jest do najwyższej I kategorii zagrożenia pożarowego, 14 pozostałych jednostek zaliczone jest do II kategorii. Podczas trwania akcji bezpośredniej z zakresu ochrony przeciwpożarowej od świtu do zmroku, w dni powszednie
i świąteczne, czuwa kilkudziesięcioosobowa grupa leśników.
Są to osoby dyżurujące na punktach alarmowo dyspozycyjnych (PAD), kierowcy samochodów gaśniczych i ciągników dyżurnych, oraz piloci Leśnej Bazy Lotniczej w Krępsku i w Herburtowie.
Na zabezpieczenie terenów leśnych  mają wpływ kompleksowe działania leśników, monitoring warunków klimatycznych i przyrodniczych oraz połączenie wykorzystania nowinek technologicznych z tradycyjnym sprzętem patrolowo – gaśniczym.
 

W ramach systemu przeciwpożarowego na terenie RDLP w Pile funkcjonują:

 • Meteorologiczne Punkty Pomiarowe (MPP)    

  Sieć meteorologicznych punktów pomiarowych, dzięki której określamy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Pomiaru parametrów dokonuje się codziennie o godz. 9:00 i o godz. 13:00, od dnia 1 marca do dnia 30 września. Umożliwiają one określenie stopnia zagrożenia pożarowego. W zależności od stopnia zagrożenia (mamy ich cztery) podejmuje się odpowiednie przedsięwzięcia ochronne do walki z pożarami. Zakaz wstęp do lasu wprowadza się przy trzecim (największym) stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejne 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 będzie niższa od 10%. Pełna informacja
  o zagrożeniu pożarowym RDLP w Pile jest dostępna na stronie internetowej
  IBL.
 • Sieć stałej obserwacji naziemnej

Sieć tworzą punkty, czyli miejsca, z których można obserwować tereny leśne w celu wykrywania pożarów i przekazywać informacje o ich wykryciu. Sieć obserwacyjna RDLP w Pile składa się z 30 wież p-poż. z TV przemysłową. Od 2019 roku cały system sieci obserwacyjnej RDLP w Pile jest oparty o kamery HD.

 • Punkty Alarmowo Dyspozycyjne (PAD)

W każdym nadleśnictwie  zlokalizowany  jest punkt alarmowo dyspozycyjny. Pełni on rolę koordynującą działania przeciwpożarowe na terenie nadleśnictwa. To tutaj trafiają wszystkie zawiadomienia o pożarach czy podejrzanych dymach z dostrzegalni, patroli i innych źródeł. Punkt Alarmowo Dyspozycyjny znajduje się również w Regionalnej Dyrekcji LP w Pile, jego zadaniem jest koordynowanie działań na terenie całej RDLP i dysponowanie samolotów do pożarów.

 • Wyposażenie w sprzęt p-poż.

Wszystkie nadleśnictwa posiadają samochód patrolowo-gaśniczy. Umożliwia
to skuteczne działanie w pierwszej  fazie powstania pożaru, a także przy jego dogaszaniu. Samochód patrolowo-gaśniczy jest także niezbędnym narzędziem do prowadzenia obserwacji naziemnej przy bardzo dużym zagrożeniu pożarowym. Dodatkowo każde nadleśnictwo posiada bazę sprzętu p-poż. z niezbędnym sprzętem do gaszenia pożarów  jak hydronetki, tłumice, szpadle itp.

 • Leśne bazy lotnicze (LBL)

Na terenie RDLP w Pile w okresie zagrożenia pożarowego funkcjonuje leśna baza lotnicza w Krępsku (Nadleśnictwo Zdrojowa Góra) i podbaza w Herburtowie (Nadleśnictwo Krzyż). Na terenie RDLP w Pile do obsługi wyczarterowane zostały trzy samoloty gaśnicze Dromader M18-B i jeden samolot patrolowy Cessna 172.

 • Punkty czerpania wody (PCW)

Na terenach leśnych znajdują się 840 PCW różnego typu (naturalne, sztuczne i hydranty). Dojazdy do tych punktów są oznakowane w sposób pozwalający na szybkie
i bezproblemowe odnalezienie ich w terenie.    

Przydatne informacje:

- Na stronach nadleśnictw w zakładce telefony alarmowe znajdują się numery do punktów alarmowo dyspozycyjnych. W razie zauważenia pożaru lasu zgłoś to niezwłocznie do Państwowej Straży Pożarnej - nr tel. 998 lub bezpośrednio do nadleśnictwa.

- Wypalanie traw jest nielegalne, wypalanie trwałych użytków zielonych grozi odebraniem dopłat bezpośrednich. Jeśli zauważyłeś nielegalne wypalanie zgłoś to do Państwowej Straży Pożarnej
- nr tel. 998.

- Używanie otwartego ognia w lesie jest zakazane. Istnieje możliwość rozpalenia ogniska w lesie jedynie w miejscach do tego przeznaczonych, po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem lasu lub nadleśniczym danego nadleśnictwa. Nielegalne używanie otwartego ognia w lesie i w jego sąsiedztwie grozi karami.

- Zbiorem szczegółowych informacji z zakresu ochrony ppoż. jest „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu" dostępna do pobrania na stronie oficjalnej Lasów Państwowych.

 

 

Wieżę przeciwpożarową w Nadleśnictwie Kalisz Pomorski zbudowano w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.