Lista aktualności Lista aktualności

PODPISANO POROZUMIENIE

Na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo Leśnej i Ekologicznej „Morzycówka” zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy nadleśnictwami położonymi na terenie powiatu wałeckiego a Komendą Powiatową Policji w Wałczu.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa w powiecie wałeckim.

Dokument podpisali Nadleśniczowie: Wojciech Gdaniec z Nadleśnictwa Wałcz, Maciej Młynarczyk
z  Nadleśnictwa Człopa, Paweł Kałużyński z Nadleśnictwa Płytnica oraz Paweł Olszacki
z Nadleśnictwa Mirosławiec. Ze strony Komendy Powiatowej Policji w Wałczu podpis złożył podinspektor Artur Grenda Komendant Powiatowej Policji w Wałczu.

Przy podpisaniu porozumienia obecni byli Teofil Stępień Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, podinspektor Tomasz Kniat Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wałczu, Komisarz Krzysztof Bilik Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP
w Wałczu, aspirant sztabowy Marcin
Mironow Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji oraz Krzysztof Czub Komendant Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Wałcz.